Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserSalt forhøjer risiko for type 2 diabetes

EASD 2017: Indtag af sodium – som er en del af salt – sættes nu i forbindelse med forhøjet risiko for type 2-diabetes, viser et studie fra Sverige.

Hovedkilden til menneskers sodium-indtag er salt, som indeholder 40 procent sodium. Tidligere forskning har vist, at stort forbrug af salt kan forhøje risikoen for type 2-diabetes, formentlig fordi sodium har en effekt på insulinresistens, ligesom salt kan resultere i forhøjet blodtryk og vægtforøgelse.

Det svenske studie sætter også fokus på LADA, altså type 1 ½ diabetes, som er en særlig form for type 1-diabetes som udvikler sig langsommere og oftere senere i det voksne liv.

Studiet er gennemført af Bahareh Rasouli fra Institut for Miljømedicin (IMM) ved Karolinska Institutet i Stockholm, Sweden, sammen med kollegaer fra både Stockholm og Finland, og formålet var at undersøge om der er en forbindelse mellem sodium-indtag og LADA eller type 2-diabetes.

Studiet sammenligner 355 patienter med LADA og 1136 med type 2-diabetes, med en kontrolgruppe på 1379. Deltagernes fødevareforbrug blev registreret ved en spørgeskemaundersøgelse, og den blev brugt til at beregne deltagernes daglige forbrug af kalorier, næringsstoffer og sodium. 

Indflydelsen fra genetik blev inddraget, så deltagerne kunne inddeles i to grupper, en højrisikogruppe og en gruppe med de restrende deltagere afhængig af deres HLA genotype. Der blev taget højde for risikofaktorer som alder, køn, BMI, rygning, fysisk aktivitet, historik med diabetes, alkohol og potassium indtag.

Studiet viste, at sodium var forbundet med en gennemsnitlig forøgelse af risikoen for udvikle type 2-diabetes pa 65 procent for hvert ekstra gram sodium per dag.

Deltagerne blev inddelt i tre grupper afhængig af deres sodium indtag, en gruppe hvor indtaget var under 2,3 gram, én med et indtag på mellem 2,3 og 2,9 gram, og én med et intag på over 2,9 gram. I gruppen med det højeste indtag havde 72 procent højere risiko for at udvikle type 2-diabetes end gruppen med det laveste indtag.

Effekten var endnu større for LADA med en 82 procents stigning for hvert gram forbrug per dag. Gruppen med højt sodiumindtag havde tre gange så høj risiko for LADA, som gruppen med det laveste forbrug.

Tags: EASD2017

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter