Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserDEVOTE: Markante fordele for hypoglykæmi med degludec

EASD 2017: Hypoglykæmi skal tages alvorligt. Det var hovedbudskabet i fredag morgens præsentation baseret på nye analyser af DEVOTE-studiet. De viser, at personer med type 2-diabetes, der oplever alvorlige tilfælde af hypoglykæmi har større risiko for død sammenlignet med personer, der ikke har episoder med alvorlig hypoglykæmi under hele forsøget.

”Alvorlig hypoglykæmi er en almindelig og alvorlig bivirkning ved insulinbehandling og kan føre til desorientering, bevidsthedstab og koma. Tidligere forsøg har vist, at alvorlig hypoglykæmi også er forbundet med en øget risiko for kardiovaskulære hændelser hos personer med type 2-diabetes,” fremgik det af præsentationen, som en håndfuld internationale forskere stod for i den gigantiske Roma hal, foran et publikum på mindst et par tusinde.

Præsentationen påviste, at risikoen var fire gange højere 15 dage efter en episode og to og en halv gang højere, når som helst efter en episode med alvorlig hypoglykæmi.

Resultater fra analyserne viste også, at de daglige udsving i blodsukker i mennesker med type 2-diabetes er forbundet med en højere risiko for død.

Diabetes-lægerne stødte første gang på data fra DEVOTE-studiet på ADA i San Diego. DEVOTE er et multinationalt, dobbeltblindet klinisk forsøg udført af Novo Nordisk. Det er skabt til at undersøge den kardiovaskulære sikkerhed af Novo Nordisks insulin degludec sammenlignet med konkurrenten insulin glargin U100 over 104 uger. Det er det første kardiovaskulære studie, som sammenligner to basale insuliner.

Det omfatter over 7.500 deltagere med type 2-diabetes. De havde alle høj risiko for eller havde allerede haft kardiovaskulære sygdomme.

Forsøget viste, at insulin degludec ikke øger kardiovaskulær risiko sammenlignet med insulin glargin U100, og at insulin degludec giver en signifikant 40 procent reduktion i svær hypoglykæmi og en 53 procent reduktion i natlige episoder med alvorlig hypoglykæmi.

Per Løgstrup Poulsen er blandt deltagerne på EASD 2017

”Lige siden ACCORD studiet viste øget dødelighed blandt intensivt behandlede patienter, har vi diskuteret, om forklaringen på dette ubehagelige fund var hypoglykæmi,” siger Per Løgstrup Poulsen, overlæge, dr.med., lektor, Aarhus Universitetshospital. ”Der er nu en række studier, der dokumenterer sammenhæng mellem hypoglykæmi og dødsfald. I en sekundær analyse af data fra DEVOTE blev denne association genfundet: En alvorlig hypoglykæmi episode var associeret med øget risiko for efterfølgende dødsfald. Øgningen persisterer i op til et år, men er stærkest tæt på den hypoglykæmiske episode. Disse data understøtter, at det er særdeles vigtigt at fokusere på hypoglykæmi, - det er dog vigtigt at fastholde, at der ikke kan konkluderes kausalitet; hypoglykæmi kunne for eksempel tillige være en markør for skrøbelige patienter.

Spørgsmålet er bare om risikoen hænger sammen med gennemsnitsblodsukker eller udsvingene i blodsukker: ”En anden tilbagevendende diskussion er, om det kun er gennemsnitsblodsukkeret der har betydning for diabeteskomplikationer, eller om udsvingene også har betydning,” siger Per Løgstrup Poulsen. ”Her viste data fra DEVOTE, at høj variation i faste-blodsukker var forbundet med øget risiko for hypoglykæmi, men tillige øget risiko for død, også efter relevante justeringer, herunder HbA1c. Det er muligt, at den øgede risiko er medieret via hypoglykæmi, og igen er det vigtigt, at sammenhængen ikke nødvendigvis er kausal.

Samlet set er det spændende data, der nok skal provokere til yderligere diskussion om to vigtige emner: Hypoglykæmi og blodsukkervariation,” siger Per Løgstrup Poulsen.

Tags: EASD2017

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter