Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Antallet af patienter med prædiabetes mere end halveret

Helt ny forskning gør op med tidligere tiders tal for anslåede borgere med prædiabetes.

Det formodede tal for danskere med forstadier til diabetes er nemlig ikke 750.000 som hidtil anslået, men derimod lidt under det halve – helt præcis 292.000 danskere. Det offentliggjorde Steno Diabetes Center Copenhagen på sidste uges europæiske diabeteskongres EASD i Lissabon. De nye tal kan tyde på, at der er sket en positiv udvikling i kost- og motionsvaner. Den eksorbitante nedskrivning skal dog også forklares med, at kriterierne for at diagnosticere prædiabetes er ændret.

”De 750.000 anslåede danskere med prædiabetes er et tal med 20 år på bagen. Der har derfor været et klart behov for at få opdateret tallet,” forklarer professor og leder af Klinisk Epidemiologi på Steno Diabetes Center Copenhagen, Marit E. Jørgensen.

Det hidtidige tal er fremkommet ved at undersøge, hvordan kroppen håndterer sukkerindtag – en såkaldt glukosebelastning. Henover to en halv time har fastende skullet indtage 75 gram sukker opløst i vand. Blodsukkeret bliver målt med en blodprøve før og efter sukkerindtaget, hvorefter tallene kan vise, hvor stor glukosebelastningen er.

”Udfordringerne har imidlertid været, at undersøgelsen er meget ressourcekrævende. Samtidig har undersøgelsesmetoden vist et taludsving på helt op til 30 procent hos den enkelte. Disse udsving ser vi ikke i den nye måde at opgøre glukosebelastningen på, ligesom den nye metode er mindre tidskrævende,” forklarer Marit E. Jørgensen.

Den nye måde at måle sukkerindholdet i kroppen tager udgangspunkt i langtidsblodsukkeret og kaldes HbA1c. Via en enkelt blodprøve kan man afgøre, hvor stor en del af de røde blodlegemer, der er ’beklædt’ med sukker.

”Det er en god måde at måle sukkerbelastningen på, idet tallet ikke bliver et øjebliksbillede, som tilfældet er med den tidligere måde at måle glukosebelastning på, men derimod et udtryk for kroppens kroniske glukosebelastning over en tre-måneders periode. Ved at tage udgangspunkt i gennemsnitsblodsukkeret bliver aflæsningen meget mere retvisende. Endelig kan resultatet aflæses med en enkelt blodprøve uden faste og er dermed mindre ressourcekrævende,” siger Marit E. Jørgensen.

Det nye anslåede antal for danskere med prædiabetes er fremkommet ud fra to undersøgelser af hele 40.000 danskere.

”Vi ved dog ikke, om vi overser nogle af de personer i høj risiko for diabetes, som vi tidligere fandt gennem glukosebelastningstesten. Derfor er der behov for fremtidig forskning til at vise, om ændringen i undersøgelsesmetode får betydning for forekomsten af diabetes,” siger Marit E. Jørgensen.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter