Nævn går i frontalangreb på Novo Nordisk - og patienterne taber

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Højdosis semaglutid anbefalet som behandling mod fedme i EU

Det europæiske lægemiddelagentur EMA's udvalg for humanmedicin (CHMP) anbefaler, at GLP-1-RA’en Wegovy (semaglutid 2,4 mg) bliver godkendt som behandling mod fedme.

CHMP’s anbefaling er baseret på resultater fra det omfangsrige forskningsprogram STEP bestående af fase IIIa-forsøg. På tværs af forsøgene blev der rapporteret et gennemsnitligt og vedvarende vægttab på 17-18 procent over 68 uger for personer med fedme eller overvægt uden type 2-diabetes. 

Men også svært overvægtige med type 2-diabetes taber sig i sådan en grad, at mange ikke længere vil have diabetes, har professor Sten Madsbad tidligere vurderet overfor Medicinsk Tidsskrift. Han er professor og overlæge ved Endokrinologisk afdeling på Hvidovre Hospital. 

”Man vil ikke behøve andre blodsukkerregulerende behandlinger, og man vil i princippet ikke længere have type 2-diabetes. Det kommer til at have enorm betydning for, hvordan vi tilrettelægger fremtidens diabetesbehandlinger,” siger Sten Madsbad, der ikke selv har bidraget til STEP-programmet, som aktuelt omfatter fire fase III-studier, men flere er på vej. 

Semaglutid 2,4 mg har desuden vist en sikker og veltolereret profil på tværs af forsøgene, hvor de mest almindelige bivirkninger var gastrointestinale. 

Semaglutid 2,4 mg - med markedsføringsnavnet Wegovy - er en injektion, der skal tages én gang om ugen som kronisk vægtkontrol for voksne, der lever med fedme (initial BMI≥30 kg/m2) eller overvægt (initial BMI≥27 kg/m2) og med mindst én vægtrelateret komorbiditet såsom høj blodtryk, hjertesygdomme eller type 2-diabetes. 

Novo Nordisk forventer at lancere Wegovy i Europa i anden halvdel af 2022.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo