Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xarelto viser gode resultater sammen med aspirin

En ny kombinationsbehandling kan være et vigtigt fremskridt i behandlingen af patienter med perifer arteriesygdom (PAD). Det viser en netop offentliggjort subgruppeanalyse fra det store COMPASS-studie.

Mere præcist gælder det, at en lav dosis af NOAK-midlet rivaroxaban (Xarelto) kombineret med aspirin markant reducerer risici for større kardiovaskulære hændelser og amputationer sammenlignet med brug af aspirin alene.

I studiet blev patienterne givet 2,5 mg. rivaroxaban to gange dagligt sammen med aspirin 100 mg. én gang dagligt og sammenlignet med aspirin 100 mg. givet én gang dagligt til patienter med perifer arteriesygdom. Og det gav følgende behandlingsmæssige gevinst:

  • en reduceret risikoen for større amputationer med 70 pct.
  • en reduktion af den kombinerede risiko for større kardiovaskulære hændelser (MACE), blodpropper i benene (MALE) og større amputationer med 31 pct.
  • en forbedring i netto klinisk fordel på 28 pct. (netto klinisk fordel defineret som reduktionen i antallet af MACE, MALE og amputaioner holdt op mod antallet af blødninger med dødelig udgang og symptomatiske blødninger ind i kritiske organer)
  • en relativ risikoreduktion på 28 pct. for større kardiovaskulære hændelser og på 46 pct. for blodpropper i benene.

Subgruppeanalysen omfattede 7.470 patienter med PAD eller symptomatisk PAD i benene, 1.919 med åreforkalkning i halspulsåren og 1.422 patienter med CAD plus et lavt ankel-arm indeks (ABI).

Patienterne modtog indledningsvist aspirin 100 mg en gang dagligt i 30 dage og blev derefter randomiseret i en 1:1:1 ratio til at modtage Xarelto 2,5 mg to gange dagligt plus aspirin 100 mg. en gang dagligt eller Xarelto 5 mg. to gange dagligt eller Aspirin 100 mg. en gang dagligt.

Alene reducerede Xarelto ikke de kardiovaskulære hændelser ift. aspirin alene, men reducerede risikoen for amputationer og øgede blødningsrisikoen. Antallet af blødninger var overordnet lav, og selvom der var et øget antal større blødninger, var der ingen signifikant stigning i antallet af blødninger med dødelig udgang eller blødninger ind i et kritisk organ.

Over 200 millioner mennesker verden over lever med perifer arteriesygdom, som er en kardiovaskulær sygdom, hvor forsnævrede arterier mindsker blodgennemstrømnningen primært til benene. Standard behandling til denne patientgruppe er blodpladehæmmer eller antikoalgulerende behandling givet sammen med blodpladehæmmer ved behov.

Xarelto er godkendt til syv forskellige indikationer og er dermed det NOAK-lægemiddel, der er godkendt til flest indikationer.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift