Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Repatha godkendt af FDA mod hjertekar-problemer

Repatha er som den første PCSK9-hæmmer godkendt af FDA som forebyggende middel mod hjerteanfald, slagtilfælde og koronarrevaskularisering hos voksne med hjerte-kar-sygdomme.

Siden 2015 har Repatha (evolocumab) været godkendt mod forhøjet kolesterol, men på baggrund af data fra FOURIER-studiets 27.564 deltagere er indikationen udvidet. FOURIER viste, at Repatha reducerede risikoen for hjerteanfald med 27 procent, risikoen for slagtilfælde med 21 procent og risikoen for koronar revaskularisering med 22 procent.

"På trods af behandling med den nuværende bedste behandling har mange patienter stadig høj risiko for kardiovaskulære hændelser. Læger har nu en ny FDA-godkendt behandlingsmulighed til at forebygge kardiovaskulære hændelser ved dramatisk sænkning af LDL-kolesterol med Repatha, især for patienter, der allerede er på maksimalt tolereret statin-terapi," siger Sean Harper, der er direktør for forskning og udvikling på Amgen.

FDA godkendte også Repatha til at blive anvendt som supplement til en diæt eller i kombination med andre lipidsænkende terapier.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift