Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Pårørendes støtte er afgørende

Hjertepatienter med nogen grad af støtte fra pårørende har en højere forekomst af angst og depression sammenlignet med patienter med en høj grad af støtte fra deres pårørende. Og patienterne med kun en lav grad af støtte fra pårørende havde en endnu højere forekomst af angst.

Det viser et nyt dansk studie, der har set på sammenhængen mellem pårørendestøtte og hjertepatientens ofte omfattende psykologiske bekymringer. Op til 40 procent af hjertepatienter udvikler angst eller depression.

”Vores studie indikerer, at angst og depression forekommer oftere hos hjertepatienter, der ikke føler, at de har støtte fra deres pårørende,” siger forsker og hovedforfatter til den videnskabelige rapport, Camilla Hansen, som er ph.d.-studerende ved Center for Evidensbaseret Medicin ved Odense Universitetshospital.

Resultaterne gælder for begge køn, alle aldre, forskellige diagnoser og hænger ikke umiddelbart sammen med uddannelse. Forskerne fandt, at sammenhængen mellem støtte fra pårørende og angst og depression var stærkere for patienter med ægtefæller sammenlignet med patienter uden ægtefæller.

På baggrund af studiets konklusioner siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh:

”Sundhedsvæsnet bør have et endnu større fokus på den centrale og positive rolle, de pårørende og ægtefællen kan have for hjertepatienten. Vi ser rigtig gerne, at de pårørende og ægtefælle inddrages mere i rehabiliteringen af hjertepatienten, og at hans eller hendes rolle bliver opprioriteret.”

I studiet har forskerne spurgt næsten 2.500 danske hjertepatienter over 35 år om patienterne føler, at de har pårørende, der hjælper og støtter dem. Baseret på patienternes besvarelser har forskerne inddelt patienterne i grupper med høj, nogen og lav grad af støtte fra pårørende.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift