Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forsøg med hjemmeovervågning af ældre patienter

Et nyt projekt skal forsøge at give hjertepatienter et mere fleksibelt og mindre krævende forløb. I dag får mange et slagtilfælde, der kunne være undgået, hvis lægerne havde stillet diagnosen hjerterytmeforstyrrelser og givet forebyggende behandling i tide.

Fakta bag projektet, kaldet RAEFEL, er, at man med den nuværende praksis taber mange ældre patienter i processen. Har man dårligt hjerte, bliver man i dag henvist fra sin praktiserende læge til et ambulatorium. Derefter skal en læge kortlægge situationen og siden bestille en monitorering af hjerterytmen, hvilket der er ventetid på. Og ”her bliver de svagelige ældre tabt,” siger Helena Domínguez, overlæge på hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og leder af forskningsprojektet REAFEL, der står for Reaching the Frail Elderly.

Mere smidig organisering

I projektet vil man forsøge at hjælpe de ældre ved at opbygge en smidig organisering mellem hospitalets hjertelæger og de praktiserende læger, så hjerterytmeforstyrrelser kan diagnosticeres uden at belaste patienten væsentligt. Som en hjælp hertil vil projektet benytte en ny sensor, C3, som er udviklet af den danske virksomhed Cortrium. Den måler bl.a. patienternes hjerterytme og kropsstilling og er både kompakt og simpel at betjene. Desuden gør den det muligt for praktiserende læger at iværksætte hjemmemonitorering af hjerterytmen, uden at patienten skal komme til hospitalets ambulatorier. På den måde kan hjertelægerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital undersøge patienternes hjerterytme online og give dem deres diagnose, inden de sammen med deres egen læge igangsætter den rette, individuelle behandling.

Forbedret databehandling

Før Cortriums C3-sensor kan bruges i almen praksis, er det nødvendigt at udvikle en bedre behandling af de data, som skal bruges til diagnosticering samt udvikle den platform, som skal understøtte samarbejdet mellem de praktiserende og kliniske læger. Denne udvikling sker i regi af Copenhagen Center for Health Technology (CACHET) og vha. forskere fra Danmarks Tekniske Universitet. 

I Region Hovedstaden fik ca. 600 patienter i 2015 et slagtilfælde, som kunne være undgået, hvis de havde fået den rette behandling i tide.

REAFEL er primært støttet af Innovationsfonden og vil løbe over de næste fire år.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift