Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Simpel screening kan opspore hjerteflimmer

Det vil være både nemt og billigt at sætte mere fokus på at finde patienter med atrieflimren. Og behovet er der, idet eksperter i de kommende år forventer en fordobling af antallet af patienter med flimren i hjertets forkammer.

I et forskningsprojekt fra Regionshospitalet Silkeborg har forskere i samarbejde med praktiserende læger afprøvet en simpel hjertescreening med det formål at undersøge, hvor mange tilfælde af uopdaget atrieflimren i hjerteforkammeret det var muligt at finde med screeningen.

Den simple screening blev udført af en læge eller sygeplejerske hos de praktiserende læger. Hvis patientens puls var uregelmæssig, blev der taget et hjertekardiogram, der kunne afgøre, om uregelmæssigheden skyldtes flimren i hjerteforkammeret.

”Lejlighedsvis screening for flimren i hjerteforkammeret hos patienter over 65 år bliver anbefalet af den danske og europæiske sammenslutning af hjertelæger, men det finder ikke sted i dag. Vores forskningsprojekt viser, at det er muligt at finde flere patienter med uopdaget flimren i hjertets forkammer med en simpel screening,” siger overlæge og dr. med. Lars Frost fra Regionshospitalet Silkeborg, der var undersøgelsens lægelige leder.

Han tilføjer, at tidlig opsporing af flimren i hjerteforkammeret desuden kan medvirke til forebyggelse af hjertesvigt, der kan optræde ved ubehandlet flimren i hjertets forkammer.

Personer, der har flimren i hjertets forkammer, har en øget risiko for at få et slagtilfælde. Denne risiko reduceres med 2/3 dele ved anvendelse af blodfortyndende medicin. Derfor er det væsentligt at opspore flimren i hjertets forkammer så tidligt som muligt.

Professor Bo Christensen fra Institut for Almen Medicin på Aarhus Universitet mener, at resultaterne fra undersøgelsen peger på, at der skal mere fokus på at finde patienter med atrieflimren, når det kan gøres gennem så simpel og billig en metode som at måle puls. Det tager kort tid og kan gøre en kæmpe forskel for patienten, så vedkommende ikke får et slagtilfælde.

Flimren i hjertets forkammer – også kaldet hjerteflimmer og atrieflimren – er en kronisk sygdom, som især rammer ældre. I Danmark har flere end 120.000 personer sygdommen, og antallet forventes at blive fordoblet i løbet af de næste 30 år.

I forskningsprojektet deltog 49 praktiserende læger fra hele landet og 970 patienter.

Ni procent af deltagerne havde uregelmæssig puls og fik taget hjertekardiogram. Heraf havde:

  • 3,4 procent af de 85+ årige uopdaget atrieflimren
  • 0,54 procent af de 75-84 årige uopdaget atrieflimren
  • 0,83 procent af de 65-74 årige uopdaget atrieflimren.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift