Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Skræddersyet DAPT-behandling på vej

Med Dansk Cardiologisk Selskabs (DCS) godkendelse af nye europæiske guidelines får danske hjertelæger nye redskaber til bedre at risikovurdere patienter med blodprop i hjertet og dermed behandle dem på mere individuel basis.

Det er nye risikoscores – DAPT og PRECISE‐DAPT – som gør det nemmere for lægerne at vurdere den enkelte patients risikoprofil i forhold til hhv. nye blodpropper og blødning. Dermed bliver det muligt i højere grad at ’skræddersy’ varigheden af DAPT til den enkelte patient.

Kortere eller længere behandling

Formand for DCS-arbejdsgruppen, der har vurderet den nye europæiske guideline vedr. ’Dual antiplatelet therapy in coronary artery disease’, er Erik Lerkevang Grove, lektor, forsker og kardiolog på hjerteafdelingen ved Århus Universitetshospital i Skejby. Han understreger, at retningslinjerne ikke ændrer på, at DAPT (acetylsalicylsyre + ADP-receptorblokker i form af enten clopidogrel, prasugrel eller ticagrelor) er standardbehandling efter akut koronart syndrom, lige som de heller ikke ændrer på, at standardvarigheden er 12 måneder:

”Men de betyder, at vi kommer til at se færre, der får 12 måneders DAPT-behandling, og flere der får enten en kortere eller en længere behandling,” siger han og uddyber, at det vil være patienter med høj blødningsrisiko, vurderet ved PRECISE-DAPT score, der får en kortere behandling, og patienter med høj blodpropsrisiko, vurderet ved DAPT-score, som får en længerevarende behandling.

Den forlængede DAPT-behandling er specificeret som ’op til 36 måneder’ for patienter, som udelukkende behandles medicinsk eller som har undergået kirurgisk revaskularisering. Her tilføjer den danske arbejdsgruppe, at forlænget DAPT-behandling også bør overvejes for patienter, som er revaskulariseret med PCI. I arbejdsgruppens kommentarer til den nye guideline understreges det, at brugen af disse risikoscores kan overvejes, men ikke er obligatorisk.

Nyt for de praktiserende læger

Erik Lerkevang Grove glæder sig over, at de nye redskaber gør det nemmere at behandle ift. den enkelte patients risici – hvilket er noget lægerne længe har talt om behovet for, men hidtil har savnet redskaberne til.

Han understreger, at der med ændringen i behandlingen bliver noget nyt at vænne sig, ikke alene for hospitalslægerne, men også for de praktiserende læger, der fremover i epikriserne vil se forskellig varighed af den medicinske behandling. Det vil ikke længere bare være 12 måneder for alle patienter.

I den europæiske guideline anslås det, at antallet af patienter i Europa, der hvert år har behov for en DAPT-behandling efter koronar intervention eller myokardieinfarkt (MI), er stort og stiger jævnt. I 2015-tal er det henholdsvis 1.400.000 og 2.200.000 patienter om året.

Læs mere

De nye retningslinjer og den danske arbejdsgruppes kommentarer til ’Dual antiplatelet therapy in coronary artery’ kan ses her:

http://www.cardio.dk/rapporter/endorsed

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift