Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny guideline for STEMI strammer op

Fremover skal der på europæisk plan strammes op ift. retningslinjerne, der anbefaler PCI inden for to timer efter en stor blodprop (STEMI). Det er en af de anbefalinger, der fremgår af den nye europæiske ’ECS guideline for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation’.

Ændringen kan få stor betydning for patienter mange steder i Europa, men får næppe konsekvenser i Danmark, hvor man i mange år har efterlevet denne praksis overalt. Således var det også i Danmark, at de første studier kom, som viste den positive effekt af at transportere patienten direkte til ballonudvidelse (DANAMI 2), fortæller Hans Henrik Tilsted, overlæge på Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet og formand for DCS-arbejdsgruppen, der har stået for endorsement af de fire nye guidelines.

En nyhed i STEMI-retningslinjerne er en udvidet indikation for, hvem der skal køres direkte til invasivt center. Det betyder, at alle med grenblok nu skal behandles som STEMI, hvis patienten har relevante symptomer. Her er der dog, iflg. Tilsted, tale om en mindre patientgruppe.

Håndled frem for lyske

En anden væsentlig ændring er en primær anbefaling om, at operationen sker via pulsåren i håndleddet. Hvor det hidtil har været praksis at benytte pulsåren i lysken, fastslås det nu, at pulsåren i håndleddet om muligt bør være førstevalg som adgangsvej på grund af en lavere komplikationsrate med denne metode.

Trombolyse i ambulancen

De nye europæiske retningslinjer anbefaler også, at ambulance-teams bliver uddannet og udstyret til at identificere STEMI og foretage trombolyse, og dermed ikke alene – som i dag – at give blodfortyndende medicin. Her er den danske endorsementgruppe enig i, at ambulancepersonalet bør være trænet og udstyret til at optage og vurdere EKG og til at starte initialbehandling, men vurderer ikke, at det er relevant, at alle reddere skal kunne administrere fibrinolyse (trombolyse) – da dette stort set ikke anvendes i Danmark på grund af korte transportveje, påpeger Hans Henrik Tilsted.

Læs mere

De nye retningslinjer og den danske arbejdsgruppes kommentarer til ’ECS guideline for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation’ kan ses her:

http://www.cardio.dk/rapporter/endorsed

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift