Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fire nye retningslinjer på plads

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) har netop godkendt fire nye retningslinjer fra European Society of Cardiology, ESC. Det vil på enkelte områder ændre lidt på praksis i Danmark i forhold til diagnosticering og behandling af patienter med hjerte-kar-sygdom. 

De fire nye kliniske guidelines fra ESC 2017 omhandler:

  • ST-elevations myokardieinfarkt (STEMI)
  • Dual antiplatelet therapy (DAPT)
  • Perifer arteriesygdom (PAD)
  • Hjerteklapsygdomme

Alle fire guidelines baserer sig på nye, valide forskningsresultater, som ESC har vurderet vil forbedre behandling af hjerte-kar-sygdom i Europa.

Efterfølgende nedsatte DCS sidste år fire arbejdsgrupper til at gennemgå retningslinjerne med henblik på at vurdere, om vi herhjemme kan tilslutte os dem. På den baggrund vedtog bestyrelsen i DSC derfor 11. januar at endorse de fire guidelines med anførelse af enkelte nationale forbehold og kommentarer.

Medicinsk Tidsskrift har set nærmere på to af de nye retningslinjer – for STEMI og DAPT.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift