Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyopereredes risiko kan sænkes med Pradaxa

I årtier har man været tilbageholdende med at give blodfortyndende medicin til nyopererede patienter på grund af risikoen for blødning i det opererede område. Men nu viser et nyt studie, at den Pradaxa  har en gavnlig effekt, uden at blødningsrisikoen øges.

Således mindskedes forekomsten af alvorlige hjertekar-komplikationer og død med 28 procent i en 16 måneder lang opfølgningsperiode.

Hos nyopererede størkner kroppens blod kraftigere end normalt og medfører dermed risiko for blodpropper, apopleksi, amputationer og død. På verdensplan er det mere end otte millioner patienter, der årligt udvikler tilstanden kaldet myokardieskade efter ikke-kardiel kirurgi (MINS), som er en skade på hjertet forårsaget af blodprop eller kirurgisk stress. Og det er disse patienter, der nu kan få mindsket deres risiko vha. Pradaxa (dabigatran).

Glædeligt at risikoen kan mindskes

Bag studiet står et internationalt hold af forskere, der også tæller danske forskere fra seks danske hospitaler. Leder af det danske team var overlæge på Anæstesiafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Christian S. Meyhoff. Han glæder sig over, at lægerne nu har fået mulighed for at bedre prognosen for tusindvis af patienter, som hvert år får hjerteskade efter større operationer.

”Patienter med selv mindre skader på hjertet efter operationer har høj risiko for efterfølgende komplikationer og død. Det er glædeligt, at denne risiko nu kan nedsættes med blodfortyndende medicin uden betydende bivirkninger,” siger han.

Ingen ekstra bivirkninger

MANAGE-studiet, der havde base på Population Health Research Institute (PHRI) i Canada, inkluderede 1.754 patienter i 19 lande. Heraf var 51 procent mænd og gennemsnitsalderen 70 år. Efter en opfølgningsperiode på 16 måneder havde 11 procent af patienterne, som blev behandlet med dabigatran, fået en alvorlig hjertekar-komplikation eller var døde sammenlignet med 15 procent af patienterne på placebo. Det svarer til en 28 procent reduktion hos patienter, der fik dabigatran. Det er forventeligt med øget blødningstendens, når man tager blodfortyndende medicin, men her viste studiet ingen betydende forskel mellem de to grupper i større eller livstruende blødninger.

Det nye studie bygger på opdagelser af, at man med en simpel blodprøve (troponin) kan identificere patienter med MINS efter operationer og dermed kan advare personalet om at alvorlige komplikationer er på vej. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift