Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt registerstudie af Pradaxa: Kun få større blødninger og slagtilfælde

Pradaxa medfører meget lave risici for større blødninger og slagtilfælde i et nyt safetystudie.

Den nye undersøgelse, GLORIATM-AF, er netop blevet præsenteret ved den såkaldte Late Breaking science-registries session ved European Heart Rhythm Associations årlige kongres EHRA 2018.

Undersøgelsen er baseret på de toårige sikkerheds- og effektivitetsresultater for næsten 5.000 patienter med Atrial Fibriliation behandlet med dabigatran (Pradaxa).

Resultaterne viste en lav risiko for større blødninger på 0,97 procent og for slagtilfælde på 0,65 procent, hvilket i høj grad er i overensstemmelse med den langsigtige sikkerhedsprofil, der er observeret i såvel andre real-world studier og randomiserede kliniske forsøg.

I en yderligere analyse af GLORIATM-AF2 blev sikkerheden ved uafbrudt dabigatran for patienter, der gennemgår kardiovaskulære behandlinger, evalueret. Antallet af ​​større blødninger og slagtilfælde / systemisk emboli var meget lav, idet kun en større blødning og en systemisk embolisk hændelse forekom blandt 412 kardiovaskulære behandlinger.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift