Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kolesterol har betydning for infektion

Mens sammenhængen mellem kolesterol og hjerte-kar-sygdom er kendt, viser danske forskere nu, at kolesterol også har en betydning for udviklingen af infektionssygdomme som f.eks. diarré og lungebetændelse. Det ’gode’ kolesterol kan således spille en vigtig rolle i immunforsvaret.

Det er forskere fra Herlev Gentofte Hospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, der har set på sammenhængen.

”Vi fandt overraskende, at både personer med lavt og højt HDL kolesterol havde markant øget risiko for at blive indlagt på hospital med en infektionssygdom. Og måske endnu vigtigere, så havde de samme grupper af mennesker også øget risiko for at dø af infektionssygdomme,” siger professor og overlæge Børge Nordestgaard fra Københavns Universitet og Herlev og Gentofte Hospital.

Studiet viser, at de 21 procent af befolkningen med lavest og de otte procent med højest niveau af HDL kolesterol havde en øget risiko for at få infektionssygdomme. For personer med meget lavt HDL kolesterol var risikoen for at blive ramt af en infektion 75 procent større end normalgruppens, og tilsvarende var den 43 procent højere for dem med meget høje niveauer af HDL kolesterol.

Resultaterne af det nye studie bygger på data fra 100.000 personer fra Herlev-Østerbro-undersøgelsen, der er fulgt over seks år ved hjælp af de danske sundhedsregistre.

Forskerne fortæller, at adskillige studier foretaget i dyr og celler indikerer, at HDL har betydning for funktionen af immunsystemet og derved modtagelighed for infektion, men at dette studie er det første, der har undersøgt, om HDL er forbundet med risikoen for infektionssygdomme blandt personer i den almindelige befolkning.

Ud fra dette studie kan det ikke konkluderes, at et meget højt eller meget lavt HDL-niveau er direkte skyld i infektionssygdommene, men forskerne kan heller ikke udelukke, at der er en årsagssammenhæng, blandt andet fordi de genetiske data peger i den retning.

”Vores fund peger i retning af, at forskning i HDL fremover skal fokusere på en række andre sygdomme, heriblandt infektionssygdomme, og ikke kun snævert på hjertekarsygdomme, som det har været tilfældet indtil nu,” siger Børge Nordestgaard.

Studiet er netop publiceret i det højest rangerede tidsskrift indenfor hjertesygdomme – European Heart Journal.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift