Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Hjertepatienter fortier brug af alternativ medicin

Gunnar Gislason

Mere end hver tredje hjertepatient i USA supplerer eller erstatter den lægelige behandling med kosttilskud, alternativ medicin eller alternative metoder. Og en tredjedel af dem taler ikke med deres læge om det, viser en ny undersøgelse. 

Hvordan det tilsvarende billede ser ud i Danmark, ved vi ikke. Men professor og forskningschef i Hjerteforeningen, Gunnar Gislason, peger på, at brugen af alternativ medicin både generelt og blandt hjertepatienter formentlig er endnu mere udbredt end i USA, og også, at det er færre, der taler med deres læge om det.

”Det er meget vigtigt at understrege, både over for læger og patienter, at de taler sammen om dette. Og over for patienterne er det vigtigt at pointere, at de skal betragte den alternative medicin som enhver anden og være opmærksomme på, at de alternative midler både kan forstærke og mindske effekten af den konventionelle medicin,” siger han og nævner som eksempel blodfortyndende medicin, der i interaktion med bestemte naturlægemidler medfører, at man som patient enten får øget sin blødningsrisiko eller risikerer slet ikke at være beskyttet mod blodpropper.

Gislason minder også om, at effekten af alternativ medicin og alternative metoder generelt ikke er dokumenteret. Og så nævner han naturlægemidler som St. John’s Wort, Gingko Biloba, ginseng, perikon, havtorn, efedrin, som nogle af dem, man som hjertepatient skal passe særligt på med.

Ekstra undervisning

Kim Dalhoff, overlæge og professor ved Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, fremhæver også, at læger generelt har for lidt fokus på problemet. Han fortæller, at Københavns Universitet af samme grund har bedt underviserne på lægestudiet om at udvide deres undervisning i naturlægemidler i faget klinisk farmakologi.

”Det største problem er, når svært syge patienter bruger enorme mængder af penge på indkøb af, i bedste fald, uvirksomme præparater. Og det næststørste problem er, at producenterne af naturlægemidler ofte ikke er interesserede i at indgå i reelle videnskabelige og kontrollerede undersøgelser af deres produkter,” siger han.

Amerikansk forsker overrasket over omfanget

De amerikanske tal fremgår af en analyse, der med Fuschia Sirois, PhD, BSc (University of Sheffield, England) som førsteforfatter opgør resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 12.364 amerikanere, diagnosticeret med hjertekarsygdom. Af disse havde 35 procent brugt mindst en af 20 forskellige typer alternativ behandling. Ofte flere på en gang. De fleste af patienterne var yngre, veluddannede kvinder.

Opgørelsen fra det amerikanske studie viser, at 56 procent af patienterne tog multivitaminer, 20 procent tog fiskeolie eller naturmedicin, ni procent anvendte kiropraktik eller osteopati og otte procent massage.

Af den tredjedel, der ikke fortalte om deres adfærd til deres læge, angav 46 procent, at det var, fordi de ikke blev spurgt, mens hver tiende ikke mente, deres læge behøvede at vide det.

Studiets førsteforfatter udtrykker overraskelse over de høje tal. Hun understreger, at det ikke er alle alternative midler og metoder, der er potentielt farlige, men at dem, der er, også ser ud til at være dem, der bruges mest. Derfor er der behov for en langt mere opsøgende tilgang til problemet fra lægernes side, siger hun. De bør tage hul på disse samtaler med deres patienter meget tidligt og hele tiden være opmærksomme på deres patienters brug af alternativ behandling.

"Det er op til lægen at oplyse patienterne om dette. For her er noget, vi er nødt til at tale om,” siger Fuschia Sirois.

Endnu flere danskere bruger alternativ medicin

I Danmark findes der ingen undersøgelser af hjertepatienters brug af alternativ medicin. Til gengæld foreligger der på nordisk plan en grundig kortlægning fra 2014 ift. sclerosepatienter, som viser, at det er godt halvdelen af patienterne, der benytter sig af alternativ behandling. Specifikt for Danmark er det 51,8 procent.

De mest populære alternative behandlingsformer her er kosttilskud og naturmedicin, særlig diæt og akupunktur. Men også zoneterapi, yoga, meditation og kranio-sakral terapi er populære alternative behandlingsformer.

Samme undersøgelse viser, at:

  • ca. halvdelen af patienterne ikke taler med deres læge om det
  • brugerne af alternativ medicin oftest er kvinder, yngre, mere veluddannede og med højere indkomst
  • mellem 10 og 20 procent af de nordiske sclerosepatienter udelukkende bruger alternativ medicin, mens hovedparten kombinerer den alternative med den konventionelle behandling.

En skandinavisk undersøgelse fra 2005 af brugen af alternativ medicin generelt blandt befolkningerne viste, at det lå på 45 pct. i Danmark, 49 pct. i Sverige og 34 pct. i Norge.