Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjertelægernes nye formand er comeback-kid

Henrik Steen Hansen, kardiologisk overlæge fra Odense Universitetshospital, er ny formand for Dansk Cardiologisk Selskab. Han er den første nogensinde, der vælges igen.

Dansk Cardiologisk Selskab er måske det mest velstrukturerede lægevidenskabelige selskab i landet. To år i forvejen vælges den nye formand, og den gamle formand fortsætter i endnu et år i bestyrelsen – inden det er slut. Når det gælder den slags regler, så er kardiologerne faktisk mere restriktive end selv Enhedslisten, der dog tillader sine medlemmer syv år med tillidsposter,

Det hele er forberedt til mindste detalje. Men så dukkede Henrik Steen Hansen, engageret kardiologisk overlæge fra OUH, for to år siden op som ny kandidat til formandsposten – og han blev valgt til kommende formand, og med den allerstørste forudsigelighed blev han selvfølgelig valgt som ny formand efter Lene Holmvang, ledende overlæge fra Rigshospitalet, på weekendens årsmøde på Nyborg Strand.

Men denne gang var det ikke, som det plejer. Henrik Steen Hansen har nemlig allerede haft en periode som formand. Fra 2006-2008 havde han sit første formandsskab, klemt inde mellem Jan Kyst Madsen og Hans Erik Bøtker.

Derfor er Henrik Steen Hansen den første nogensinde, der vælges igen.

Den nye formands strategi skal først diskuteres efter sommeren. Indtil da kan man forholde sig til, hvad man kan forvente. På det punkt hjælper det, at Henrik Steen Hansen også har været formand for Hjerteforeningen, og der kæmpede han for patienternes sag, men han skulle også magte en genopretning af foreningens ry og rygte efter skandalesagerne på Rigshospitalet i de år.

I de sager lagde han markant afstand til, hvad der i virkeligheden var hans kolleger. Der var fra begyndelsen ingen tvivl om, hvor Henrik Steen Hansen stod, og siden har han i det hele taget markeret sig med integritet og åbenhed.

Men den nye formand er nok frem for alt en lyttende type. I sit hidtidige virke har han lagt vægt på at skabe resultaterne i fællesskab. Han er kollektivets mand, som formår at få omgivelserne til at spille sammen.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift