Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Udvidet Repatha-indikation godkendt i Europa

Europa-Kommissionen har godkendt en udvidet indikation til PCSK9-hæmmeren Repatha (evolocumab) til forebyggelse af hjerteanfald, slagtilfælde og koronar revaskularisering hos voksne med kendt hjertekarsygdom.

Godkendelsen er sket på baggrund af det store FOURIER-studie, som i foråret viste, at Repatha reducerede risikoen for hjerteanfald med 27 procent, risikoen for slagtilfælde med 21 procent og risikoen for koronar revaskularisering med 22 procent hos voksne med hjertekarsygdom.

FOURIER, der omfattede over 27.000 patienter, viste, at evolocumab i kombination med statinbehandling sænkede risiko for hospitalsindlæggelse for ustabil angina, koronar revaskularisering, hjerteslag, slagtilfælde eller kardiovaskulær død med 15 proceent sammenlignet med placebo.

I USA fik Repatha en tilsvarende godkendelse tilbage i december af de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA. Her blev midlet godkendt første gang i 2015 til behandling af forhøjet kolesterol hos patienter med familiær hyperkolesterolemi (FH) og hos dem med tegn på atherosklerotisk hjertekarsygdom.

"Videnskaben viser tydeligt værdien af et lavere LDL-C. Og denne godkendelse understreger den rolle, som evolocumab kan spille blandt højrisikopatienter, for hvem statiner alene ikke er nok,” siger Sean Harper, direktør for forskning og udvikling på Amgen i en kommentar til godkendelsen i Europa.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift