Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Svært overvægtige mænd har størst risiko for AF

Overvægt og fedme er især for mænd en stærk risikofaktor for udvikling af uregelmæssig hjerterytme (AF).

I et nyt, norsk studie tydeliggøres det, hvordan risikoen fordeler sig på hhv. mænd og kvinder. Og her viser det sig, at meget overvægtige mænd har en fire gange så stor risiko for AF som mænd med normal vægt, mens den øgede risiko for kvindernes vedkommende er den dobbelte af de normalvægtiges. Konklusionen lyder, at det for både mænd og kvinder gælder, at et lavere BMI over tid er forbundet med en dalende risiko for udvikling af AF, lige som et øget BMI øger AF-risikoen – og at sammenhængene er stærkest for mænd uanset BMI.

Forskerne bag forklarer, at det ikke alene handler om, at overvægt/fedme ændrer hjertets struktur og gør det mere modtageligt for udvikling af AF, men også om, at andre risikofaktorer for AF i højere grad findes blandt overvægtige – f.eks. forhøjet blodtryk. De peger på kliniske effekter af studiet, som bl.a. handler om at tilskynde både mænd og kvinder med højere BMI end nomalt til at reducere deres vægt. For selv små vægttab kan gøre en forskel, mens risikoreduktionen stiger med vægttabet.

Denne identificering af kønsforskelle i sammenhænge mellem vægt og AF-risiko kan bruges til at udvikle kønsspecifikke forebyggelsesstrategier, noterer forskerne.

Studiet bygger på data fra 25.000 nordmænd, som blev fulgt over 16 år for at se, hvordan deres vægt påvirkede deres risiko for AF. Et delresultat af undersøgelsen går på, at også mænd, der ikke er alvorligt overvægtige, har en højere risiko for AF. Det samme gælder kvinderne, men som ved de alvorligt overvægtige er sammenhængen mellem overvægt og AF knap så kraftig som for mændene.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift