Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xarelto på vej til at blive middel mod åreforkalkning

Xarelto har fået en positiv tilkendegivelse fra CHMP, EUs udvalg for human medicin, til at kunne bruges mod åreforkalkning i kranspulsårerne eller i de perifere pulsårer.

Efter den forventede godkendelse bliver Xarelto (rivaroxaban) det eneste NOAK-lægemiddel, der i kombination med aspirin er indiceret til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter med koronararteriesygdom (CAD) eller symptomatisk perifer arteriesygdom (PAD) med høj risiko for iskæmiske hændelser.

Den positive tilkendegivelse bygger på data fra COMPASS, det største fase III-studie med rivaroxaban (27.395 patienter). Studiet viste, at rivaroxaban 2,5 mg to gange dagligt i kombination med aspirin 100 mg en gang dagligt mindskede risikoen for blødning eller blodprop i hjernen, blodprop i hjertet og kadiovaskulær død med 24 procent (relativ risikoreduktion) sammenlignet med aspirin 100 mg en gang dagligt alene blandt patienter med CAD og PAD.

Data fra COMPASS-studiet viste både en signifikant reduktion i det kombinerede effektendepunkt ”alvorlige kardiovaskulære hændelser”, og at rivaroxaban 2,5 mg to gange dagligt i kombination med aspirin 100 mg en gang daglig resulterede i en signifikant reduktion i blødning eller blødning i hjernen (42 %) og kardiovaskulær død (22%) sammenlignet med aspirin 100 mg en gang dagligt alene (relativ risikoreduktion).

Derudover reducerede kombinationsbehandlingen den sammensatte risiko for blødning og blodprop i hjernen, kardiovaskulær død, blodprop i hjertet samt de alvorligste blødningshændelser med 20 procent, defineret som den kliniske nettofordel (%- værdier for relativ risikoreduktion).

Alvorlig blødning var mere almindelig med kombinationsbehandling, men der sås ingen signigikant stigning i dødelig eller intrakraniel blødning. Hos patienter med PAD
reduceredes dels graden af nedsat blodcirkulation i benene, dels behovet for større amputationer i gruppen, der fik rivaroxaban plus aspirin. Kombinationsbehandlingen repræsenterer derfor et stort fremskridt i behandlingen af patienter med PAD, som risikerer aterotrombotiske hændelser trods den bedst mulige behandling med pladehæmmere.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter