Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Dansk studie med succes: Vi ændrer praksis i morgen

ESC 2018: “Vi ændrer behandlingen i morgen. Jeg har ikke talt med de andre kardiologiske afdelinger i Danmark, men jeg vil gå ud fra, at de også snarest går i gang.”

Sådan siger overlæge, dr.med. Kasper Iversen fra Kardiologisk Afdeling på Herlev Hospital på baggrund af det store danske POET-studie, der tirsdag blev præsenteret af hans kollega overlæge dr. Henning Bundgaard på en hotline-session i det store auditorium på dette års ESC-kongres i München.

Forskerne undersøgte, om det var muligt og sikkert at forkorte varigheden af intravenøs antibiotikabehandling og give den resterende antibiotika oralt hos nogle patienter med endokarditis. Efter mindst ti dage med intravenøs antibiotika, blev 400 klinisk stabile patienter med endokarditis randomiseret til fortsat intravenøs antibiotika eller til oral antibiotika.

POET-studiet er offentliggjort i New England Journal of Medicine og dets resultater viser, at man kan halvere indlæggelsestiden for nogle patienter med endokarditis (hjerteinfektion).

Resultaterne er overbevisende og blev taget rigtig godt imod. Endelig, fristes man til at sige – efter flere højprofilerede studier på dette års ESC har vist sig at være mindre entydigt positive end forventet.

1.954 patienter var indrulleret, og otte danske kardiologiske afdelinger deltog.

Bemærkningen om at behandlingsændringen sker i morgen – hvilket altså er i dag – skal tages så bogstaveligt, at Kasper Iversen ikke ser nogen grund til at nøle, efter POETs resultater.

”Vi har vist, at vi kan udskrive langt de fleste patienter efter 14 dage mod de seks uger, der er normalt i dag,” siger han om det landsdækkende studie.

De patienter, der fik oral behandling, blev tilbudt behandling som ambulante patienter. De fik taget blodprøver tre gange om ugen og blev tilset af en læge to gange om ugen.

”Vi monitorerede dosisniveauerne. Men vi ændrede ikke dosis hos en eneste patient, så det mener vi ikke vil være nødvendigt fremover,” siger Kasper Iversen, der sammen med overlæge Henning Bundgaard er ansvarlig for studiets gennemførelse.

Overlæge og leder af Enhed for Arvelige Hjertesygdomme, Rigshospitalet, Henning Bundgaard, præsenterede studiet og sagde bl.a.:

”At skifte til oral antibiotikabehandling hos stabiliserede patienter med endokarditis viste sig at være ligeså effektivt og sikkert som fortsat intravenøs antibiotisk behandling. Disse nye fund kan have betydelig indvirkning på fremtidig klinisk behandling af patienter, som er stabile.”

Han tilføjede om studiets perspektiv:

”Det er en stor udfordring for patienter at være indlagt på et hospital i op til seks uger. At reducere indlæggelsestiden har forbedret resultaterne bl.a. i forhold til risikoen for at få andre sygdomme.”

Kasper Iversen siger til Medicinsk Tidsskrift:

”Det er farligt at ligge på hospitalet. Man risikerer infektioner og man mister funktionsevne. Og for samfundet er det dyrt at have patienter liggende længere end nødvendigt. Nu kan de komme hjem efter 14 dage, og kan måske gå på arbejde, måske på nedsat tid. Så det vil være skørt, hvis man ikke tager ved lære af vores resultater.”

I forbindelse med sessionen blev der spurgt ind til eventuelle problemer med adherence. Og det blev muntert antydet, at danske patienter måtte være særligt ’artige’, hvis det ikke var et problem, man skulle tage højde for i forbindelse med oral behandling.

Men Kasper Iversen siger, at man i forbindelse med studiet slet ikke stødte på problemer med adherence.

”De fleste er meget syge, og jeg tror, at når man har en så alvorlig sygdom og netop har oplevet at ligge på hospitalet med en slange i halsen, så vil man være glad for at kunne gå hjem med nogle tabletter. Og så tager man sin medicin. Også fordi der er ugentlige kontroller,” siger han og tilføjer, at der jo også er en opgave for hjemmeplejen her.

Han håber, at studiet vil give anledning til ændringer i både nationale og internationale guidelines.

”Det er jo den vej man må gå. Men jeg kan ikke se andet,end, at alle kardiologiske afdelinger bør ændre praksis snarest. Alle de store afdelinger har også været med i studiet, så de ved jo, at det fungerer,” siger han.

Endokarditis er en infektion i hjertets indre forside (endokardium) og en eller flere hjerteventiler. Det er normalt forårsaget af bakterier, der kommer ind i blodet og hjertet. Omkring 15-30 procent af patienterne dør på hospitalet. Intensiv behandling er nogle gange nødvendig, og op til halvdelen af patienterne skal opereres for at fjerne inficeret væv og reparere eller udskifte inficerede hjerteventiler. Efter den indledende fase og efter operation, er de fleste patienter klinisk stabile, og hovedårsagen til at de skal blive på hospitalet er at patienten i op til seks uger skal have intravenøs antibiotikabehandling.

Og det er så det, som POET-studiet nu viser ikke er nødvendigt med alle patienter. Cirka hver anden kan sendes hjem indenfor 14 dage.

Patienterne blev fulgt op i seks måneder efter at deres antibiotikabehandling var afsluttet. Det kombinerede endepunkt var død af alle årsager, akut hjerteoperation, emboliske hændelser og gentaget infektion.

Efter randomisering blev intravenøs eller oral antibiotika taget til en median på 18 dage. I løbet af den seks måneders opfølgningsperiode forekom det primære endepunkt hos 10,5 procent af patienterne uden nogen væsentlig forskel mellem de to grupper.

Dette betyder, at en ændring til oral behandling var ligeså effektiv og sikker som den konventionelle intravenøse behandling i hele perioden.

Specialist advarer mod overforbrug af depotsteroid til allergisk rhinitis

I højsæsonen for pollen-udløst allergisk rhinitis stiger forbruget af depotsteroid betragteligt i Danmark - og endda mere end i andre lande. Årsagen skal ifølge Charlotte Ulrik, speciallæge i lungemedicin, findes i, at patienternes allergi-symptomer for ofte bliver behandlet med systemisk kortikosteroid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter