Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny NOAK-antidot godkendt i USA

I USA har lægemiddelmyndighederne, FDA, godkendt lægemidlet AndexXa som antidot til NOAK-præparaterne Xarelto (rivaroxaban) og Eliquis (apixaban).

Dermed vil effekten af den blodfortyndende behandling med disse præparater kunne standses inden for få minutter i tilfælde af akutte operationer eller livstruende og ukontrollerede blødninger.

Hidtil har Pradaxa været det eneste NOAK-middel med en antidot, Praxbind, der blev godkendt herhjemme i januar 2016. 

I en kommentar til godkendelsen af AndexXa siger professor Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen og leder af forskningen på kardiologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital, at det er godt med antidot’s til NOAK-midlerne af typen faktor Xa-hæmmere.

”De er gode at have i skabet, når der er brug for dem i tilfælde af akutte eller livstruende situationer,” siger han.

Han mener dog generelt, at frygten ved manglende antidot’s er en smule overdrevet, da det er meget sjældent, at der er brug for dem. Bl.a. fordi NOAK-præparaterne er så korttidsvirkende, at det som oftest er tilstrækkeligt at stoppe brugen af disse.

Gislason forventer heller ikke, at frigivelsen af AndexXa vil påvirke, hvilke antikoagulerende behandlinger lægerne giver deres patienter. Således har det ikke kunnet ses på salgstallene for Pradaxa, at dette NOAK-middel for godt et par år siden fik en antidot, påpeger han og siger derfor:

”Det får næppe konsekvenser for lægernes valg af behandling, at der nu findes endnu en antidot.” Af samme grund tror han ikke, at man skal forvente et voldsomt stigende salg af NOAK-midlerne Xarelto og Eliquis.

Den største effekt af antidot’s ser forskningschefen i den tryghed, det giver patienterne at vide, at der findes en antidot til deres NOAK-behandling. På den måde gør antidot’s NOAK-præparaterne lidt mere sikre og mere anvendelige, siger han.

I USA er der anderledes store forventninger til salget af både NOAK’s og deres antidot’s. Ifølge amerikanske medier forventer investorerne her både et salg i blockbuster-klassen af AndexXa og store stigninger i salget af Xarelto og Eliquis.

En betinget godkendelse

Godkendelsen af AndexXa er sket via FDA’s såkaldte Accelerated Approval og baserer sig på resultater med midlet målt på raske frivillige. Og myndighederne understreger, at den fortsatte godkendelse afhænger af de kliniske studier af AndexXa, som starter næste år.

De amerikanske myndigheders godkendelse af den nye antidot ventes at føre til godkendelse også i Europa inden længe.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter