Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Praluent reducerer dødsrisikoen markant for akutte hjertepatienter

PCSK9-hæmmeren Praluent (alirocumab) reducerer risikoen for hjertekar-hændelser og tidlig død med 15 procent hos patienter med nylig akut koronart syndrom.

Det viser resultaterne af en stor undersøgelse offentliuggjort i New England Journal of Medicine, ODYSSEY OUTCOMES studiet, der havde deltagelse af 18.924 patienter med nyligt akut koronart syndrom og vedvarende forhøjede LDL-kolesterolniveauer trods maksimal lipidsænkende behandling.

ODYSSEY OUTCOMES studiet mødte sit primære endepunkt og viste, at alirocumab reducerer risikoen for kardiovaskulære hændelser signifikant i den undersøgte patientgruppe.

Risiskoen for at blive ram af det primære sammensatte effektmål (ikke-fatalt myokardieinfarkt, slagtilfælde, ustabil angina og koronar hjertedød) var 9,5% hos patienterne i alirocumab-gruppen og 11,1% i placebogruppen.

Antallet af dødsfald var numerisk færre i alirocumab-gruppen og ramte 3,5% af patienterne behandlet med alirocumab og 4,1% af dem, der fik placebo.

Behandlingseffekterne var størst hos de patienter, der havde de højeste niveauer af LDL-kolesterol ved starten på studiet. Hos patienter med LDL-kolesterol over 2,6 mmol/l var den absolutte risikoreduktion for det primære effektmål 3,4%. Andelen af bivirkninger var sammenlignelige i behandlings- og kontrolgruppen. Den eneste bivirkning som forekom oftere i behandlingsgruppen, var lokale reaktioner på injektionsstedet.

Alirocumab er et PCSK9-hæmmende antistof administreret som subkutan injektion én gang hver anden uge og som har vist sig at reducere LDL-kolesterol med ca. 50-60%.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter