Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Praluent reducerer dødsrisikoen markant for akutte hjertepatienter

PCSK9-hæmmeren Praluent (alirocumab) reducerer risikoen for hjertekar-hændelser og tidlig død med 15 procent hos patienter med nylig akut koronart syndrom.

Det viser resultaterne af en stor undersøgelse offentliuggjort i New England Journal of Medicine, ODYSSEY OUTCOMES studiet, der havde deltagelse af 18.924 patienter med nyligt akut koronart syndrom og vedvarende forhøjede LDL-kolesterolniveauer trods maksimal lipidsænkende behandling.

ODYSSEY OUTCOMES studiet mødte sit primære endepunkt og viste, at alirocumab reducerer risikoen for kardiovaskulære hændelser signifikant i den undersøgte patientgruppe.

Risiskoen for at blive ram af det primære sammensatte effektmål (ikke-fatalt myokardieinfarkt, slagtilfælde, ustabil angina og koronar hjertedød) var 9,5% hos patienterne i alirocumab-gruppen og 11,1% i placebogruppen.

Antallet af dødsfald var numerisk færre i alirocumab-gruppen og ramte 3,5% af patienterne behandlet med alirocumab og 4,1% af dem, der fik placebo.

Behandlingseffekterne var størst hos de patienter, der havde de højeste niveauer af LDL-kolesterol ved starten på studiet. Hos patienter med LDL-kolesterol over 2,6 mmol/l var den absolutte risikoreduktion for det primære effektmål 3,4%. Andelen af bivirkninger var sammenlignelige i behandlings- og kontrolgruppen. Den eneste bivirkning som forekom oftere i behandlingsgruppen, var lokale reaktioner på injektionsstedet.

Alirocumab er et PCSK9-hæmmende antistof administreret som subkutan injektion én gang hver anden uge og som har vist sig at reducere LDL-kolesterol med ca. 50-60%.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter