Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Praluent reducerer dødsrisikoen markant for akutte hjertepatienter

PCSK9-hæmmeren Praluent (alirocumab) reducerer risikoen for hjertekar-hændelser og tidlig død med 15 procent hos patienter med nylig akut koronart syndrom.

Det viser resultaterne af en stor undersøgelse offentliuggjort i New England Journal of Medicine, ODYSSEY OUTCOMES studiet, der havde deltagelse af 18.924 patienter med nyligt akut koronart syndrom og vedvarende forhøjede LDL-kolesterolniveauer trods maksimal lipidsænkende behandling.

ODYSSEY OUTCOMES studiet mødte sit primære endepunkt og viste, at alirocumab reducerer risikoen for kardiovaskulære hændelser signifikant i den undersøgte patientgruppe.

Risiskoen for at blive ram af det primære sammensatte effektmål (ikke-fatalt myokardieinfarkt, slagtilfælde, ustabil angina og koronar hjertedød) var 9,5% hos patienterne i alirocumab-gruppen og 11,1% i placebogruppen.

Antallet af dødsfald var numerisk færre i alirocumab-gruppen og ramte 3,5% af patienterne behandlet med alirocumab og 4,1% af dem, der fik placebo.

Behandlingseffekterne var størst hos de patienter, der havde de højeste niveauer af LDL-kolesterol ved starten på studiet. Hos patienter med LDL-kolesterol over 2,6 mmol/l var den absolutte risikoreduktion for det primære effektmål 3,4%. Andelen af bivirkninger var sammenlignelige i behandlings- og kontrolgruppen. Den eneste bivirkning som forekom oftere i behandlingsgruppen, var lokale reaktioner på injektionsstedet.

Alirocumab er et PCSK9-hæmmende antistof administreret som subkutan injektion én gang hver anden uge og som har vist sig at reducere LDL-kolesterol med ca. 50-60%.

Immunhæmmende behandling har ingen effekt på sædkvalitet

Hverken svær sygdomsaktivitet, behandling med immunhæmmende behandling eller nye biologiske lægemidler ser ud til at have markant effekt på sædkvaliteten hos mandlige patienter med kroniske tarmsygdomme. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Psoriasismiddel reducerer IBD-tilfælde

Patienter, der behandles med Cosentyx (secukinumab) mod inflammatoriske sygdomme som Bechterews sygdom og psoriasisgigt, har en lav risiko for at udvikle inflammatorisk tarmsygdom (IBD).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter