Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Femårsoverlevelse den samme ved TAVR og SAVR

Hos patienter med svær aortastenose og i høj risiko for operation var fem årsoverlevelsen og forekomsten af hjerneblødning den samme efter transkateter-procedure, TAVR, såvel som ved kirurgisk ventil-udskiftning, SAVR.

I et nyt studie ses en overlevelsesmæssig fordel ved TAVR efter et og en lidt mindre ved tre år, men altså ingen efter fem år. Her var risikoen for død af alle årsager 55.3 procent for TAVR og 55.4 procent for SAVR. femårs resultater ift. alvorlig hjerneblødning var ved TAVR 12,3 procent og ved SAVR 13,2 procent. Og for fravær af SVD (structural valve deterioration) var det hhv. 99,2 procent og 98,3 procent.

Studiet bygger på resultater fra CoreValve U.S. Pivotal High Risk Trial, som var det randomiserede studie, der gav fordel til TAVR over SAVR ift. død af alle årsager efter et og to år. Langtidsholdbarheden af TAVR-proceduren har længe været i søgelyset. Og det er, ifølge studiets førsteforfatter Thomas G. Gleason fra University of Pittsburgh Medical Center i USA, første gang, at forskere ser på femårsoverlevelsen efter de to forskellige procedurer blandt højrisikopatienter.

Behov for flere data for lavrisikopatienter

Ifølge de nye data er der ingen grund til reintervention af proceduren for 97 procent af patienterne i TAVR-gruppen og 98,9 procent i SAVR-gruppen. Alligevel fik 33 procent af TAVR og 19,8 procent af SAVR patienterne en permanent pacemaker implanteret.

Forskerne bag studiet peger på, at deres resultater understøtter TAVR som et ’rimeligt alternativ’ til SAVR blandt højrisikopopulationer.

"For højrisikopatienter med aortastensose er TAVR efter fem år forbundet med lige så god overlevelse, sikkerhed m.m. som SAVR,” skriver de. Og de tilføjer, at der er behov for langtidsstudier, hvor man ser på ventilernes holdbarhed før man endeligt udtaler sig om brugen af TAVR til patienter i lavrisikogruppen.

De nye data blev præsenteret ved Transcatheter Cardiovascular Therapeutics 2018 i oktober og er publiceret 26. november i Journal of the American College of Cardiology. I en medfølgende lederartikel heri understreges det, at hvis man ser på den samlede mængde af data, som sammenligner TAVR og SAVR ved udskiftning af hjerteklap efter aortastenose er der alt i alt en fordel til TAVR for hovedparten af patienter.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter