Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Femårsoverlevelse den samme ved TAVR og SAVR

Hos patienter med svær aortastenose og i høj risiko for operation var fem årsoverlevelsen og forekomsten af hjerneblødning den samme efter transkateter-procedure, TAVR, såvel som ved kirurgisk ventil-udskiftning, SAVR.

I et nyt studie ses en overlevelsesmæssig fordel ved TAVR efter et og en lidt mindre ved tre år, men altså ingen efter fem år. Her var risikoen for død af alle årsager 55.3 procent for TAVR og 55.4 procent for SAVR. femårs resultater ift. alvorlig hjerneblødning var ved TAVR 12,3 procent og ved SAVR 13,2 procent. Og for fravær af SVD (structural valve deterioration) var det hhv. 99,2 procent og 98,3 procent.

Studiet bygger på resultater fra CoreValve U.S. Pivotal High Risk Trial, som var det randomiserede studie, der gav fordel til TAVR over SAVR ift. død af alle årsager efter et og to år. Langtidsholdbarheden af TAVR-proceduren har længe været i søgelyset. Og det er, ifølge studiets førsteforfatter Thomas G. Gleason fra University of Pittsburgh Medical Center i USA, første gang, at forskere ser på femårsoverlevelsen efter de to forskellige procedurer blandt højrisikopatienter.

Behov for flere data for lavrisikopatienter

Ifølge de nye data er der ingen grund til reintervention af proceduren for 97 procent af patienterne i TAVR-gruppen og 98,9 procent i SAVR-gruppen. Alligevel fik 33 procent af TAVR og 19,8 procent af SAVR patienterne en permanent pacemaker implanteret.

Forskerne bag studiet peger på, at deres resultater understøtter TAVR som et ’rimeligt alternativ’ til SAVR blandt højrisikopopulationer.

"For højrisikopatienter med aortastensose er TAVR efter fem år forbundet med lige så god overlevelse, sikkerhed m.m. som SAVR,” skriver de. Og de tilføjer, at der er behov for langtidsstudier, hvor man ser på ventilernes holdbarhed før man endeligt udtaler sig om brugen af TAVR til patienter i lavrisikogruppen.

De nye data blev præsenteret ved Transcatheter Cardiovascular Therapeutics 2018 i oktober og er publiceret 26. november i Journal of the American College of Cardiology. I en medfølgende lederartikel heri understreges det, at hvis man ser på den samlede mængde af data, som sammenligner TAVR og SAVR ved udskiftning af hjerteklap efter aortastenose er der alt i alt en fordel til TAVR for hovedparten af patienter.

Stadig mere evidens for kropsterapi

Flere studier har de senere år set på, hvordan mennesker med psykiske lidelser også har fysiske udfordringer, og hvad det er for kropslige problemer, der er knyttet til de forskellige psykiatriske sygdomme.

Overlæge: Kropsterapien virker på flere sygdomssymptomer

På Psykiatrisk afdeling Middelfart bruger behandlingsansvarlig overlæge Lykke Storgaard fra lokalpsykiatrien ofte kropsterapi til sine patienter. Især dem med angst eller depression. For hun ved, det virker.

Spilafhængighed kan fjernes med kognitiv terapi

Afhængighed af computerspil og andet på internettet giver anledning til stadig større bekymring for den mentale sundhed hos især de yngre befolkningsgrupper, og især blandt mænd.

Terapeuter: Kropsterapi skal ind i psykiatriske guidelines

Tiden er nu kommet til, at kropsterapi hentes ud af sin lille boble og spredes for alle vinde. Det mener i hvert fald Lone Katballe, ledende fysioterapeut på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, og med hende også Danske Fysioterapeuter, som i høringssvar til kliniske retningslinjer for behandling af psykiske lidelser ofte anbefaler at medtage kropsterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter