Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Blodfortyndende medicin er en risikofaktor ved hjerneblødning

Patienter, der indlægges med en hjerneblødning, har dårligere chancer for at overleve, hvis de i forvejen er i behandling med blodfortyndende medicin.

Sådan lyder resultatet af et dansk registerbaseret kohortestudie, der har undersøgt, hvorvidt chancen for at overleve et slagtilfælde afhænger af, om man i forvejen er i behandling med blodfortyndende lægemidler.

Studiet, der er offentliggjort i tidsskriftet European Heart Journal, Cardiovascular Pharmacotherapy, omfatter 90.000 danskere med førstegangsslagtilfælde.

Og baggrunden for det er, at blodfortyndende lægemidler som acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl) og clopidogrel bruges både til at forebygge og behandle blodpropper i både hjertet og hjernen. Mange danskere rammes imidlertid af et slagtilfælde – en livstruende og forholdsvis hyppig tilstand, som kan skyldes enten en blodprop eller en blødning i hjernen – selvom de i forvejen får blodfortyndende medicin.

God grund til skærpet opmærksomhed

Forskerne i spidsen for det omfattende studie er læge og ph.d. Morten Würtz samt læge og ph.d. Morten Schmidt ved Hjertesygdomme, Hospitalsenheden Vest og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. De mener, at studiets resultater giver god grund til at skærpe opmærksomheden over for de patienter, der rammes af hjerneblødning.

”Studiet viser, at patienter, som indlægges med hjerneblødning har ca. 25 procent mindre chance for at overleve de første 30 dage, hvis de i forvejen behandles med Hjertemagnyl eller lignende blodfortyndende medicin, og dette giver anledning til, at vi som læger udviser en skærpet opmærksomhed over for disse patienter.”

Gavnlig effekt på blodprop i hjernen

Med en blodprop i hjernen er chancen for at overleve imidlertid større, hvis man i forvejen behandles med begge slags blodfortyndende medicin samtidig, ifølge studiet.

”Det er kendt viden, at lægemidlerne beskytter effektivt mod blodprop i hjernen. Til gengæld er det omdiskuteret, om behandlingen gavner patienter, der alligevel rammes af en blodprop i hjernen. Vores resultater peger ganske overbevisende på, at chancen for at overleve øges, hvis man i forvejen behandles med begge lægemidler,” siger Morten Schmidt.

Studiet er publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift European Heart Journal, Cardiovascular Pharmacotherapy.

Stadig mere evidens for kropsterapi

Flere studier har de senere år set på, hvordan mennesker med psykiske lidelser også har fysiske udfordringer, og hvad det er for kropslige problemer, der er knyttet til de forskellige psykiatriske sygdomme.

Overlæge: Kropsterapien virker på flere sygdomssymptomer

På Psykiatrisk afdeling Middelfart bruger behandlingsansvarlig overlæge Lykke Storgaard fra lokalpsykiatrien ofte kropsterapi til sine patienter. Især dem med angst eller depression. For hun ved, det virker.

Spilafhængighed kan fjernes med kognitiv terapi

Afhængighed af computerspil og andet på internettet giver anledning til stadig større bekymring for den mentale sundhed hos især de yngre befolkningsgrupper, og især blandt mænd.

Terapeuter: Kropsterapi skal ind i psykiatriske guidelines

Tiden er nu kommet til, at kropsterapi hentes ud af sin lille boble og spredes for alle vinde. Det mener i hvert fald Lone Katballe, ledende fysioterapeut på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, og med hende også Danske Fysioterapeuter, som i høringssvar til kliniske retningslinjer for behandling af psykiske lidelser ofte anbefaler at medtage kropsterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter