Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny teknik medfører at flere kan få ny hjerteklap

En ny metode til indsættelse af kunstige hjerteklapper vil medføre, at langt flere patienter end hidtil kan blive opereret. Det er Aarhus Universitetshospital, som er blandt de første i verden til at bruge den nye metode, der går ud på at sætte den kunstige klap ind via armhulen og blot i lokal bedøvelse.

De første patienter fik i 2002 indopereret kunstige hjerteklapper via åben operation. I 2008 fandt man ud af også at sætte klappen ind i pulsåren i lysken, i lokal bedøvelse. Og nu kan man altså også gøre det via armhulen, hvilket er interessant for de patienter, der har forsnævrede årer ved lysken eller ikke kan tåle fuld bedøvelse. I dag foregår kun et fåtal af operation med kunstige hjerteklapper i fuld bedøvelse med en åben operation fra hjertespidsen, kravebenet eller brystbenet.

Patienterne får øget deres livskvalitet

Ifølge overlæge Christian Juhl Terkelsen fra Hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital er det særdeles positivt, at flere patienter nu kan få tilbud om en ny hjerteklap:

”Det har en enorm betydning for patienternes livskvalitet. Og patienter med en svært forsnævret hjerteklap får ikke kun en forøget livskvalitet med en operation, man får også forlænget deres levetid,” siger han. 

På Aarhus Universitetshospital bliver der årligt udført 200 stentklap-operationer, hvoraf 180-190 af dem foregår via lysken i lokal bedøvelse. De sidste 10-20 operationer er åbne og kræver fuld bedøvelse. At man nu kan foretage operationen via armhulen i lokal bedøvelse betyder, at cirka 5-10 patienter mere om året vil kunne tilbydes en ny hjerteklap.

Foreløbig har lægerne i Aarhus opereret en enkelt patient vha. den nye metode, og inden længe vil yderligere to blive opereret.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter