Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny teknik medfører at flere kan få ny hjerteklap

En ny metode til indsættelse af kunstige hjerteklapper vil medføre, at langt flere patienter end hidtil kan blive opereret. Det er Aarhus Universitetshospital, som er blandt de første i verden til at bruge den nye metode, der går ud på at sætte den kunstige klap ind via armhulen og blot i lokal bedøvelse.

De første patienter fik i 2002 indopereret kunstige hjerteklapper via åben operation. I 2008 fandt man ud af også at sætte klappen ind i pulsåren i lysken, i lokal bedøvelse. Og nu kan man altså også gøre det via armhulen, hvilket er interessant for de patienter, der har forsnævrede årer ved lysken eller ikke kan tåle fuld bedøvelse. I dag foregår kun et fåtal af operation med kunstige hjerteklapper i fuld bedøvelse med en åben operation fra hjertespidsen, kravebenet eller brystbenet.

Patienterne får øget deres livskvalitet

Ifølge overlæge Christian Juhl Terkelsen fra Hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital er det særdeles positivt, at flere patienter nu kan få tilbud om en ny hjerteklap:

”Det har en enorm betydning for patienternes livskvalitet. Og patienter med en svært forsnævret hjerteklap får ikke kun en forøget livskvalitet med en operation, man får også forlænget deres levetid,” siger han. 

På Aarhus Universitetshospital bliver der årligt udført 200 stentklap-operationer, hvoraf 180-190 af dem foregår via lysken i lokal bedøvelse. De sidste 10-20 operationer er åbne og kræver fuld bedøvelse. At man nu kan foretage operationen via armhulen i lokal bedøvelse betyder, at cirka 5-10 patienter mere om året vil kunne tilbydes en ny hjerteklap.

Foreløbig har lægerne i Aarhus opereret en enkelt patient vha. den nye metode, og inden længe vil yderligere to blive opereret.

Stadig mere evidens for kropsterapi

Flere studier har de senere år set på, hvordan mennesker med psykiske lidelser også har fysiske udfordringer, og hvad det er for kropslige problemer, der er knyttet til de forskellige psykiatriske sygdomme.

Overlæge: Kropsterapien virker på flere sygdomssymptomer

På Psykiatrisk afdeling Middelfart bruger behandlingsansvarlig overlæge Lykke Storgaard fra lokalpsykiatrien ofte kropsterapi til sine patienter. Især dem med angst eller depression. For hun ved, det virker.

Spilafhængighed kan fjernes med kognitiv terapi

Afhængighed af computerspil og andet på internettet giver anledning til stadig større bekymring for den mentale sundhed hos især de yngre befolkningsgrupper, og især blandt mænd.

Terapeuter: Kropsterapi skal ind i psykiatriske guidelines

Tiden er nu kommet til, at kropsterapi hentes ud af sin lille boble og spredes for alle vinde. Det mener i hvert fald Lone Katballe, ledende fysioterapeut på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, og med hende også Danske Fysioterapeuter, som i høringssvar til kliniske retningslinjer for behandling af psykiske lidelser ofte anbefaler at medtage kropsterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter