Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk studie: EPA reducerer apopleksi

Mens det hidtil mest grundige studie af fiskeolien EPA i november påviste en meget markant forebyggende sammenhæng mellem EPA og hjertekarsygdom, kom her i januar et dansk studie, som viser, at særligt EPA reducerer forekomsten af apopleksi.

I det danske studie har man både set samlet og separat på effekten af de enkelte omega-3 fedtsyrer – EPA og DHA. Og konkret viste resultaterne, at man især så en klar forbindelse mellem et højt fedtvævsindhold af EPA og en lavere risiko for iskæmisk apopleksi (26 procent) samt undertyper – med undtagelse af apopleksi på baggrund af cardioemboli. For DHA var resultaterne mere blandede.

”Dette er mest af alt en undersøgelse af effekten af at spise fisk snarere end omega 3-tilskud, og jeg tror, ​​vi kan sige, at det stadig er en god ting at spise fisk regelmæssigt,” siger Stine Krogh Venø fra hjerteafdelingen på Aalborg Universitetshospital og førsteforfatter på undersøgelsen, der er offentliggjort i januar-udgaven af tidsskriftet Stroke.

Mere valide resultater

Forskningsprojektet baserer sig på data fra den store kohorteundersøgelse ‘Kost, Kræft og Helbred’, der omfatter 57.053 mennesker i alderen 50-65 år. I det aktuelle studie er der taget udgangspunkt i gruppen på 1.879 patienter, der fik iskæmisk apopleksi. Alle i kohorten har fået foretaget en fedvævsbiopsi og er blevet fulgt i 13,5 år. Dermed er studiets resultater, ifølge Stine Krogh Venø, mere valide, idet målinger i fedtvæv reflekterer spisevaner over et-tre år, hvor tidligere studier har baseret deres resultater alene på målinger i blodet.

Hun ser effekten af fiskeolien hænge sammen med dets påvirkning af lipiderne. Både EPA og DHA sænker niveauet af triglycerider, mens DHA kan øge LDL-niveauet og dermed forklare, hvorfor EPA kommer ud med den mest positive effekt. 

To studier der supplerer hinanden

Det danske studie er blevet bemærket også af forskerne bag REDUCE-IT studiet, som konstaterer, at de to supplerer hinanden fint.

”Det er meget bemærkelsesværdigt, at vi ser en 28 procents reduktion i stroke i vores studie og i det danske ser en reduktion på 26 procent. Og det er også værd at lægge mærke til, at det danske studie viser klare resultater med EPA, mens billedet i forhold til DHA er mere blandet,” siger Deepak Bhatt fra Brigham and Women’s Hospital i Boston i en kommentar til det danske studie. 

Stine Krogh Venø har tidligere brugt data fra den store kohorteundersøgelse ‘Kost, Kræft og Helbred’ til at påvise en positiv effekt på risikoen for apopleksi ved indtagelse af linolsyre, der findes i bl.a. solsikkeolie.

Det aktuelle studie af fiskeolier er offentliggjort i januar-udgaven af magasinet Stroke.

Stadig mere evidens for kropsterapi

Flere studier har de senere år set på, hvordan mennesker med psykiske lidelser også har fysiske udfordringer, og hvad det er for kropslige problemer, der er knyttet til de forskellige psykiatriske sygdomme.

Overlæge: Kropsterapien virker på flere sygdomssymptomer

På Psykiatrisk afdeling Middelfart bruger behandlingsansvarlig overlæge Lykke Storgaard fra lokalpsykiatrien ofte kropsterapi til sine patienter. Især dem med angst eller depression. For hun ved, det virker.

Spilafhængighed kan fjernes med kognitiv terapi

Afhængighed af computerspil og andet på internettet giver anledning til stadig større bekymring for den mentale sundhed hos især de yngre befolkningsgrupper, og især blandt mænd.

Terapeuter: Kropsterapi skal ind i psykiatriske guidelines

Tiden er nu kommet til, at kropsterapi hentes ud af sin lille boble og spredes for alle vinde. Det mener i hvert fald Lone Katballe, ledende fysioterapeut på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, og med hende også Danske Fysioterapeuter, som i høringssvar til kliniske retningslinjer for behandling af psykiske lidelser ofte anbefaler at medtage kropsterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter