Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Patienter kan tage Xarelto hjemme efter lungeemboli

ACC: Tidlig udskrivning efter kun et par døgn og fortsat behandling hjemme med rivaroxaban (Xarelto) medfører ikke større risici hos patienter med akut lavrisiko lungeemboli (PE).

Det antyder en undersøgelse (HoT-PE), der i weekenden blev præsenteret ved American College of Cardiology's kongres i New Orleans (ACC19), hvor resultaterne af en forudbestemt foreløbig analyse af fase 4-undersøgelsen viste, at 'kun' tre (0,6 %) patienter døde af PE-relaterede dødsfald, mens kun syv patienter blev genindlagt på grund af gentagen PE eller blødning. Ingen dødsfald skyldtes behandlingen i denne periode, hvorfor det blev besluttet at afslutte undersøgelsen.

Akut lungeemboli (PE) er en væsentlig årsag til kardiovaskulær mortalitet over hele verden og udgør en betydelig trussel mod patienters trivsel. Mindst 95 procent af patienterne er dog hæmodynamisk stabile ved præsentation, og hvis de opfylder visse andre kliniske kriterier, kan de være kvalificerede til tidlig udskrivning.

Identifikationen af ​​dem, der har tilstrækkelig lav risiko til at være egnet til tidlig udskrivning og behandling uden for hospitalet, kan minimere tidlige komplikationer i forbindelse med indlæggelse og reducere den samfundsmæssige økonomiske byrde for akut PE.

"Resultaterne af denne undersøgelse bekræfter, at anvendelsen af et specifikt sæt kliniske og funktionelle parametre af sværhedsgraden kan identificere patienter med lav risiko for PE-relaterede komplikationer," siger Stavros V. Konstantinides ved Center for Trombose og Hemostase (CTH ), Universitetsmedicinsk Center ved Johannes Gutenberg Universitet, Mainz, Tyskland. Han præsenterede resultaterne ved ACC-kongressen i New Orleans.

"Disse parametre kan øge klinikernes tillid til at identificere dem, der kan være egnet til tidlig udskrivning og fortsat behandling med rivaroxaban hjemme, hvilket kan begrænse risikoen for at udvikle sygehusrelaterede komplikationer og rationalisere sundhedsressourcer."

HoT-PE var planlagt til at at inkludere 1.050 patienter, men en foreløbig analyse blev planlagt efter de første 525 patienter med forudbestemt tidlig afslutning af undersøgelsen, hvis en nulhypotese kunne afvises ved færre end seks symptomatiske tilbagevendende hændelser.

Den første dosis Xarelto blev givet på hospitalet, og patienterne blev udskrevet inden for 48 timer efter indlæggelse. Xarelto blev ordineret med den godkendte dosis til behandling af PE (15 mg to gange dagligt i de første tre uger efterfulgt af 20 mg en gang dagligt i mindst tre måneder).

Det primære resultat var symptomatisk tilbagevendende VTE eller PE-relateret død inden for tre måneder efter indskrivning. Sekundære resultater indeholdt livskvalitet og patienttilfredshed og udnyttelse af sundhedsressourcer i forhold til eksisterende data om standardvarig hospitalsbehandling.

Ved den foreløbige analyse forekom det primære effektresultat af symptomatisk tilbagevendende venøs tromboembolisme eller PE-relateret død hos kun 3 (0,6%) patienter, et antal, der var tilstrækkelig lavt til at afvise den primære hypotese. Ingen af tilfælde skyldtes dødelig PE.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter