Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk studie viser god langtidseffekt af tabletter mod endokarditis

ACC: At der ikke er grund til at beholde patienter med endokarditis på hospitalet i flere uger, slår nye data fra det danske POET-studie en tyk streg under.

 

Resultaterne er netop offentliggjort på ACC-kongressen i USA i den forgangne weekend. De første resultater blev fremvist på ESC-kongressen i efteråret, da forskerne kunne fortælle, at det for patienter med endokarditis er lige så effektivt og sikkert at skifte en fortsat intravenøs antibiotisk behandling ud med oral antibiotikabehandling. Dengang blev patienterne fulgt i seks måneder. Og de nye data baserer sig på op gennemsnitlig 3,5 års opfølgning.

”Efter de første gode resultater var vi meget spændt på, om den gode effekt ville holde over længere tid, eller der efter de seks måneder ville opstå recidiv eller komme ny sygdom. Og det gjorde der ikke. Faktisk viser de nye data fra langtidsopfølgningen en signifikant lavere dødelighed og bedre outcome overalt. Og det var en positiv overraskelse,” fortæller Kasper Iversen, der sammen med professor Henning Bundgaard fra Rigshospitalet står i spidsen for POET.

Tydelige resultater

I studiet blev 400 patienter med stabiliseret endokarditis randomiseret til enten fortsat intravenøs antibiotikabehandling eller tilbudt at overgå til tabletbehandling. Seks måneder efter at have afsluttet antibiotikabehandling, blev deltagerne i de to grupper fulgt op for at se, hvor mange i hver gruppe der havde nået et kombineret endepunkt af død af alle årsager, ikke planlagt hjertekirurgi, embolier og ny infektion i hjertet. Resultatet viste, at man kunne udskrive langt de fleste patienter før de seks uger, der er normalt i dag. Cirka hver anden kunne sendes hjem indenfor 14 dage.

Kasper Iversen peger på, at forskerne ikke ved, om de gode langtidsresultater skyldes antibiotikabehandlingen, eller at patienterne undgår den lange hospitalsindlæggelse, hvor de mister funktionsevne og risikerer infektioner. Men det ændrer jo ikke ved, at resultaterne er meget tydelige, som han siger. 

Styrket argument for ændring af praksis

Allerede efter præsentationen af studiets første resultater i efteråret lød det fra forskerne, at resultaterne burde få stor gennemslagskraft og føre til en revision af både europæiske og nationale retningslinjer på området. Og som Kasper Iversen ser det, er argumenterne herfor kun blevet styrket af de nye data.

”Nu ser vi, at den gode effekt af at skifte patienterne til tabletbehandling og sende dem hjem allerede efter et par uger på IV-behandling kun bliver bedre over tid. Så der er ikke længere nogen undskyldning for ikke at implementere det,” siger han.

Og det begynder også at ske. På nuværende tidspunkt har Sverige ændret i deres guidelines på området. Og det er også kun et spørgsmål om timing, hvornår det sker herhjemme, mener Kasper Iversen. Men allerede nu ser han gode grunde til at ændre praksis rundt omkring.

”Alle de otte hospitaler, som var med i studiet følger den nye strategi. Det går fint, og patienterne er superglade for det,” siger Kasper Iversen.

De danske forskere er netop gået i gang med POET2, som vil kunne afsluttes om knap fire år. Her undersøger de, om det er sikkert at skære perioden med antibiotika ned med en tredjedel eller endda halvdelen af tiden i kombination med en tæt kontrol af patienterne. Dette studie vil køre på hospitaler i hele Danmark og Sydsverige.

”Tesen er, at det er sikkert at give en kortere behandling. Vi forventer at finde lidt flere recidiver, men at rigtig mange patienter til gengæld vil profitere af ikke at få så meget antibiotika,” siger Kasper Iversen og tilføjer, at en reduceret varighed af antibiotika-behandling vil være godt for antibiotika-hygiejnen og resistens-udviklingen.

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter