Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Nu mener jeg, vi forskningsmæssigt er kommet dertil, hvor vi godt kan sige, at det bør være helt slut med triplebehandling som standardterapi” siger afdelingslæge, ph.d. Erik Lerkevang Grove fra Aarhus Universitetshospital.

AUGUSTUS-studiet: Eliquis giver dødsstødet til triplebehandling

ACC: Eliquis (apixaban) plus en blodpladehæmmer som clopidogrel - og ingen acetylsalicylsyre – er det sikreste behandlingsvalg til patienter med atrieflimren (AF) og nylig PCI-behandling. Acetylsalicylsyre øger blødningsrisikoen og bidrager ikke med nogen sikker effekt.

Det viser resultatet af det store AUGUSTUS-studie, som under stående ovationer blev fremlagt på ACC-kongressen i New Orleans, USA, i weekenden. Og det bør også ifølge danske kardiologer give det endelige dødsstød til triplebehandling og give anledning til ændring af guidelines.

”Vi har længe forsøgt at begrænse brugen af triplebehandling, som inkluderer brugen af acetylsalicylsyre, da vi ved, det øger blødningsrisikoen markant. Men nu mener jeg, vi forskningsmæssigt er kommet dertil, hvor vi godt kan sige, at det bør være helt slut med triplebehandling som standardterapi” siger afdelingslæge, ph.d. Erik Lerkevang Grove fra Aarhus Universitetshospital.

Med andre ord vil dual-behandling med en trombocythæmmer og en NOAK fremover være den bedste behandling til alle AF patienter, som også nyligt er PCI-behandlet. Det kan f.eks. være apixaban plus clopidogrel som dokumenteret i AUGUSTUS.

”Konklusionen er, at når man får apixaban og clopidogrel, er man så godt beskyttet, at man ikke behøver yderligere. Og så sparer man endda den øgede blødningsrisiko. Så det er et meget veldokumenteret studie, der helt sikkert bør ændre vores praksis og vores guidelines,” lyder det fra professor Thomas Engstrøm, der er overlæge på kardiologisk klinik, Rigshospitalet

Også i hans optik udraderer AUGUSTUS-studiet faktisk alle argumenter for tripleterapi.

”Vi har efterhånden fire studier, der beskæftiger sig med det samme på lidt forskellig måde. Og det er ret entydigt, at tripleterapi er en risikabel behandling, fordi den giver mange blødninger, og man ikke rigtig får nogen gevinster ud af det i forhold til tilfælde nye iskæmiske events som for eksempel ny blodprop i hjertet. Så jeg kan ikke længere se nogen indikation for triplebehandling undtagen i enkeltstående, udvalgte tilfælde,” siger han.

Basis for ændrede guidelines

Erik Lerkevang Grove peger på, at det i Danmark stadig er sådan, at standardvalget til AF-patienter med nyligt PCI – helt i overensstemmelse med den nationale behandlingsvejledning, NBV’en – er at sætte hovedparten af dem i tripleterapi. Men han mener nu, at tiden er kommet til, at den næste opdatering af NBV’en gør dualterapi til det nye standardvalg til flertallet af patienterne frem for tripleterapi.

Selv om den nye NBV endnu ikke er på plads, agter han selv at ændre sin praksis allerede nu. Og det råd vil han gerne videregive til sine kolleger i resten af landet.

”Ja, jeg mener, at det over en bred kam bør være udgangspunktet ikke længere at benytte tripleterapi. Fremover skal det kun være noget vi tilvælger i særlige situationer hos patienter, der f.eks. på grund af kompleks PCI procedure har en ekstra høj risiko for stenttrombose,” understreger han.

NBV’en er netop gjort klar til offentliggørelse på DCS’s årsmøde i maj. Med resultaterne fra AUGUSTUS in mente, vil han dog sammen med kollegerne i arbejdsgruppen bag vejledningen overveje, om man kan nå at ændre yderligere allerede i denne omgang. Dog ikke i forhold til tripleterapi, da det er så stort et spørgsmål, at det nok først kan nås til næste gang, NBV’en skal revideres.

”Lige nu kan jeg godt se basis for, at vi ændrer NBV’en i forhold til kombinationsbehandling. I dag står der, at man til patienter med både AF og PCI bør vælge Pradaxa eller Xarelto. Og her mener jeg, at det er oplagt at tilføje Eliquis (apixaban),” siger han.

Om det kan nås i den tilstundende opdatering af NBV’en tør han ikke sige. På nuværende tidspunkt er det allerede ændret i nogle af de amerikanske guidelines.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter