Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ketonstoffer er en mulig ny behandling til hjertesvigtpatienter

Ketonstoffer er kroppens eget brændstof under faste og stress og når ketonstoffer sprøjtes direkte ind i blodårerne stiger hjertets pumpekraft med otte procent, samtidig med at den mængde blod, hjertet pumper ud hvert minut, stiger med to liter (=40 procent).

Og i disse klare resultater ligger kimen til en spændende, ny behandlingsmulighed for mennesker med hjertesvigt.

Resultaterne fremgår af et studie, som forskere fra Aarhus Universitetshospital netop har færdiggjort. Og de har dermed leveret en del af forklaringen på, hvorfor de nye SGLT2-hæmmere, som er designet til diabetespatienter, i stadig flere studier har vist sig at have en god effekt på hjertesvigt.

De nye data bliver af professor Henrik Wiggers fra Hjertesygdomme ved Aarhus Universitetshospital kaldt for de bedste, han i sin lange karriere som forsker har set i et forskningsprojekt.

”Jeg er på kanten af euforisk over de her fantastiske resultater, som rummer virkelig store og spændende perspektiver,” siger han.

 Et middel i form af et kosttilskud

Studiet er det første nogensinde af ketonstoffer på hjerte-patienter. Førsteforfatter og ansvarlig for den praktiske gennemførelse af studiet har været postdoc, ph.d. Roni Nielsen, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital med Henrik Wiggers som sidsteforfatter. Øvrige deltagere i teamet er blandt andet professor og overlæge Niels Møller, Medicinsk-Endokrinologisk afdeling, og Lektor Lars Gormsen, Nuklear Medicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital. De meget lovende data af studiet har allerede ført med sig, at teamet har fået støtte til at køre videre med et større klinisk studie.

”Hvis alt går vel også her, er vi kommet et langt skridt nærmere at kunne udvikle et kosttilskud, som kan gives til patienter med hjertesvigt. Og det vil jo bare være helt fantastisk,” lyder det fra Henrik Wiggers.

Når han siger kosttilskud, skyldes det, at keton i realiteten er et næringsstof. Det vil sige det alternative brændstof, som leveren laver til kroppen, når den får intet eller kun meget lidt af det normale brændstof i form af kulhydrater.

Ville finde årsagen til effekt

Inspirationen til de aarhusianske forskeres studie kom især fra de senere års studier af SGLT2-hæmmere, som et efter et har vist en god effekt for diabetespatienter og ikke mindst for dem med hjertesvigt. En effekt, som har fået kardiologer verden over til med stor begejstring at tale om en ny spændende mulighed i behandlingen af hjertesvigtpatienter.

Forudsætningen for at udvikle dem hertil er dog, at man finder ud af, hvad årsagen til effekten er, og hvilken type hjertesvigt, der er tale om. Det har SGLT2-studierne ikke givet svaret på. Og det er her forskningsprojektet fra Aarhus har taget sin begyndelse.

At SGLT2-hæmmernes gode effekt på hjertesvigtpatienterne kunne være medieret af ketonstofferne tænkte forskerne fordi SGLT2-hæmmere øger ketonstofniveauet fra det normale 0,3 mmol/l til 0,7 mmol/l. Et andet argument viste sig i Aarhus-gruppens målinger på raske mennesker, hvor man så på, hvordan hjertets optag af næringsstoffer ændrede sig, når man gav ketonstoffer. Og der var det påfaldende, at hjertets gennemblødning steg med 75 procent.

Tre studier mere 

Med udgangspunkt i de overvældende klare resultater satser forskerne bag studiet nu stort med hele tre opfølgende studier. Foruden studiet af, om ketonstoffer kan gives som kosttilskud, vil de forsøge at finde ud af mere præcist, hvad det er for en gruppe diabetikere, som vil have mest gavn af effekten. Det giver de senere års studier af SGLT2-hæmmerne nemlig ikke svar på. Endelig har forskerne planer om også at se på brugen af ketonstofferne i forbindelse med akut hjertesvigt.

Støtten til disse studier kommer fra NovoNordisk-fonden, Danmarks Frie Forskningsråd og Danish Diabetes Academy. De første to studier starter i henholdsvis dette forår og til efteråret.

Det aktuelle studie har titlen ’Cardiovascular Effects of Treatment with the Ketone Body 3-Hydroxybutyrate in Chronic Heart Failure Patients’ og er netop offentliggjort i magasinet Circulation.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter