Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ketonstoffer er en mulig ny behandling til hjertesvigtpatienter

Ketonstoffer er kroppens eget brændstof under faste og stress og når ketonstoffer sprøjtes direkte ind i blodårerne stiger hjertets pumpekraft med otte procent, samtidig med at den mængde blod, hjertet pumper ud hvert minut, stiger med to liter (=40 procent).

Og i disse klare resultater ligger kimen til en spændende, ny behandlingsmulighed for mennesker med hjertesvigt.

Resultaterne fremgår af et studie, som forskere fra Aarhus Universitetshospital netop har færdiggjort. Og de har dermed leveret en del af forklaringen på, hvorfor de nye SGLT2-hæmmere, som er designet til diabetespatienter, i stadig flere studier har vist sig at have en god effekt på hjertesvigt.

De nye data bliver af professor Henrik Wiggers fra Hjertesygdomme ved Aarhus Universitetshospital kaldt for de bedste, han i sin lange karriere som forsker har set i et forskningsprojekt.

”Jeg er på kanten af euforisk over de her fantastiske resultater, som rummer virkelig store og spændende perspektiver,” siger han.

 Et middel i form af et kosttilskud

Studiet er det første nogensinde af ketonstoffer på hjerte-patienter. Førsteforfatter og ansvarlig for den praktiske gennemførelse af studiet har været postdoc, ph.d. Roni Nielsen, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital med Henrik Wiggers som sidsteforfatter. Øvrige deltagere i teamet er blandt andet professor og overlæge Niels Møller, Medicinsk-Endokrinologisk afdeling, og Lektor Lars Gormsen, Nuklear Medicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital. De meget lovende data af studiet har allerede ført med sig, at teamet har fået støtte til at køre videre med et større klinisk studie.

”Hvis alt går vel også her, er vi kommet et langt skridt nærmere at kunne udvikle et kosttilskud, som kan gives til patienter med hjertesvigt. Og det vil jo bare være helt fantastisk,” lyder det fra Henrik Wiggers.

Når han siger kosttilskud, skyldes det, at keton i realiteten er et næringsstof. Det vil sige det alternative brændstof, som leveren laver til kroppen, når den får intet eller kun meget lidt af det normale brændstof i form af kulhydrater.

Ville finde årsagen til effekt

Inspirationen til de aarhusianske forskeres studie kom især fra de senere års studier af SGLT2-hæmmere, som et efter et har vist en god effekt for diabetespatienter og ikke mindst for dem med hjertesvigt. En effekt, som har fået kardiologer verden over til med stor begejstring at tale om en ny spændende mulighed i behandlingen af hjertesvigtpatienter.

Forudsætningen for at udvikle dem hertil er dog, at man finder ud af, hvad årsagen til effekten er, og hvilken type hjertesvigt, der er tale om. Det har SGLT2-studierne ikke givet svaret på. Og det er her forskningsprojektet fra Aarhus har taget sin begyndelse.

At SGLT2-hæmmernes gode effekt på hjertesvigtpatienterne kunne være medieret af ketonstofferne tænkte forskerne fordi SGLT2-hæmmere øger ketonstofniveauet fra det normale 0,3 mmol/l til 0,7 mmol/l. Et andet argument viste sig i Aarhus-gruppens målinger på raske mennesker, hvor man så på, hvordan hjertets optag af næringsstoffer ændrede sig, når man gav ketonstoffer. Og der var det påfaldende, at hjertets gennemblødning steg med 75 procent.

Tre studier mere 

Med udgangspunkt i de overvældende klare resultater satser forskerne bag studiet nu stort med hele tre opfølgende studier. Foruden studiet af, om ketonstoffer kan gives som kosttilskud, vil de forsøge at finde ud af mere præcist, hvad det er for en gruppe diabetikere, som vil have mest gavn af effekten. Det giver de senere års studier af SGLT2-hæmmerne nemlig ikke svar på. Endelig har forskerne planer om også at se på brugen af ketonstofferne i forbindelse med akut hjertesvigt.

Støtten til disse studier kommer fra NovoNordisk-fonden, Danmarks Frie Forskningsråd og Danish Diabetes Academy. De første to studier starter i henholdsvis dette forår og til efteråret.

Det aktuelle studie har titlen ’Cardiovascular Effects of Treatment with the Ketone Body 3-Hydroxybutyrate in Chronic Heart Failure Patients’ og er netop offentliggjort i magasinet Circulation.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter