Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Det er forskere fra King's College London, der har fundet den terapi, som kan få hjerteceller til at regenerere efter et hjerteanfald.

Myokardieinfarkt, mere almindeligt kendt som et hjerteanfald, forårsaget af den pludselige blokering af en af kranspulsårerne, er hovedårsagen til hjertesvigt, som ifølge WHO over 23 millioner mennesker på verdensplan lider af.

På nuværende tidspunkt, når en patient overlever et hjerteanfald, får de permanent strukturel skade på deres hjerte grundet ardannelse, hvilket kan føre til hjertesvigt.

I forsøget på Kings College London leverede forskerholdet et lille stykke genetisk materiale, kaldet microRNA-199, til hjertet på svin, der havde oplevet myokardieinfarkt, hvilket resulterede i næsten fuldstændig genopretning af hjertefunktionen en måned senere.

"Det er et meget spændende øjeblik for feltet. Efter så mange mislykkede forsøg på at regenerere hjertet ved hjælp af stamceller, som alle har fejlet hidtil, ser vi for første gang virkelig hjertereparation i et stort dyr," siger professor Mauro Giacca, der har været chefforfatter på forskernes artikel i tidsskriftet Nature.

Det er den første demonstration af at regenerering kan opnås ved at administrere et effektivt genetisk lægemiddel, der stimulerer hjerteregeneration i et stort dyr med hjerteanatomi og fysiologi som mennesker, skriver forskerne.

"Det vil tage nogen tid, før vi kan fortsætte til kliniske forsøg," understreger professor Giacca dog.

"Vi skal stadig lære at administrere RNA som et syntetisk molekyle hos store dyr og derefter hos patienter, men vi ved allerede, at det virker godt i mus."

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter