Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

I årsrapporten fra Cardiologisk Forum (som udgiver og tjener penge på at udgive kardiologernes medlemsblad) beskrives forløbet således:

"Foreningen fik i 2018 deres (sin, red.) momssag afgjort ved Landsskatteretten. Dommen blev anket og i marts 2019 blev det afgjort ved Købehavns Byret at Cardiologisk Forum ikke var rette sagsøgte, og sagen blev hjemvist til Skattestyrelsen til eventuel fornyet gennemgang."

Det centrale ord her er "eventuelt" - som landet ligger, håber selskabet nemlig at Skattestyrelsen indstiller sagen.

"I en anden sag er foreningen netop rubriceret som en velgørende organisation, og de er netop ikke momspligtige. Derfor er det nu vores håb, at der ikke sker mere i sagen," siger Henrik Steen Hansen, formand for DCS.

I sin beretning på generalforsamlingen sagde Henrik Steen Hansen:

"Det frygtes at Skattestyrelsen tager initiativ til fornyet sagsbehandling ved en ny sagsbehandler, hvilket meget kort vil sige, at vi så er tilbage ved udgangspunktet."

Momssagen er nu otte år gammel. Den blev udløst, da DCS efter et årsmøde opgav "negativ moms" - og det ville altså sige, at foreningen mente, at den havde krav på at få penge tilbage fra det offentlige. Men det førte til, at skattemyndighederne gik den økonomiske konstruktion i selskabet efter i sømmene, og derfor forlangte skattestyrelsen, at foreningen skulle svare moms af sine kontingentindtægter. Den afgørelse klagede DCS over, og udgangen er altså blevet, at Skattestyrelsen skal genoverveje sagen.

Skulle selskabet tabe sin sag, så skal der svares moms af kontingentbetalingerne, og så reduceres foreningens indtægter tilsvarende. Den risiko omfatter alle lægevidenskabelig selskaber, og det drejer sig sandelig ikke om småpenge. I foreningens regnskab har kardiologerne afsat 700.000 kr., så truslen for alle selskaberne er altså på mange millioner.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter