Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

I årsrapporten fra Cardiologisk Forum (som udgiver og tjener penge på at udgive kardiologernes medlemsblad) beskrives forløbet således:

"Foreningen fik i 2018 deres (sin, red.) momssag afgjort ved Landsskatteretten. Dommen blev anket og i marts 2019 blev det afgjort ved Købehavns Byret at Cardiologisk Forum ikke var rette sagsøgte, og sagen blev hjemvist til Skattestyrelsen til eventuel fornyet gennemgang."

Det centrale ord her er "eventuelt" - som landet ligger, håber selskabet nemlig at Skattestyrelsen indstiller sagen.

"I en anden sag er foreningen netop rubriceret som en velgørende organisation, og de er netop ikke momspligtige. Derfor er det nu vores håb, at der ikke sker mere i sagen," siger Henrik Steen Hansen, formand for DCS.

I sin beretning på generalforsamlingen sagde Henrik Steen Hansen:

"Det frygtes at Skattestyrelsen tager initiativ til fornyet sagsbehandling ved en ny sagsbehandler, hvilket meget kort vil sige, at vi så er tilbage ved udgangspunktet."

Momssagen er nu otte år gammel. Den blev udløst, da DCS efter et årsmøde opgav "negativ moms" - og det ville altså sige, at foreningen mente, at den havde krav på at få penge tilbage fra det offentlige. Men det førte til, at skattemyndighederne gik den økonomiske konstruktion i selskabet efter i sømmene, og derfor forlangte skattestyrelsen, at foreningen skulle svare moms af sine kontingentindtægter. Den afgørelse klagede DCS over, og udgangen er altså blevet, at Skattestyrelsen skal genoverveje sagen.

Skulle selskabet tabe sin sag, så skal der svares moms af kontingentbetalingerne, og så reduceres foreningens indtægter tilsvarende. Den risiko omfatter alle lægevidenskabelig selskaber, og det drejer sig sandelig ikke om småpenge. I foreningens regnskab har kardiologerne afsat 700.000 kr., så truslen for alle selskaberne er altså på mange millioner.

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter