Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Japansk studie understøtter Xarelto som monoterapi

ESC: Xarelto (rivaroxaban) som monoterapi er lige så godt som kombinationsterapi hos patienter med atrieflimren og stabil koronararteriesygdom, da ingen af behandlingerne kræver intervention mere end et år efter revaskularisering.

Det viser resultater fra AFIRE-studiet, der mandag blev præsenteret på ESC kongressen i Paris samtidig med offentliggørelse i New England Journal of Medicine.

”Disse data understøtter guidelines om at bruge oral antikoagulant-monoterapi og undgå antiplatelet-terapi ved atrieflimren med sameksisterende stabil koronararteriesygdom," fortæller chefforsker dr. Satoshi Yasuda fra det Nationale Cerebrale og Kardiovaskulære Center i Suita i Japan.

"Undersøgelsen blev stoppet tidligt på grund af højere grader af dødelighed af alle årsager i den gruppen, der fik kombinationsbehandling, så det er nødvendigt at være forsigtig i fortolkningen af resultaterne."

ESC-retningslinjer anbefaler oral antikoagulant monoterapi til patienter med atrieflimren og stabil koronararteriesygdom, der ikke kræver indgriben, og for patienter med atrieflimren længere end et år efter perkutan koronar intervention (PCI).

Dr. Yasuda sagde:

”Denne anbefaling er endnu ikke understøttet af bevis fra randomiserede kontrollerede forsøg. Der er desuden en kløft mellem retningslinjer og klinisk praksis, da et stort antal patienter fortsat behandles med både en oral antikoagulant og et antiplatelet middel. Anvendelse af et antiplatelet middel efter PCI reducerer risikoen for iskæmiske eller atherothrombotiske hændelser, men øger risikoen for blødning."

Varigheden af ​​antiplateletbehandling for patienter med atrieflimren og stabil koronararteriesygdom mere end et år efter PCI er et stort klinisk spørgsmål, som kræver data fra randomiserede kontrollerede forsøg. Et forsøg med evaluering af behandling ud over et år var af for ringe kvalitet.

AFIRE-undersøgelsen så på, om rivaroxaban-monoterapi er dårligere end kombinationsterapi (rivaroxaban plus et antiplatelet middel) hos patienter med atrieflimren og stabil koronararteriesygdom, der ikke kræver PCI eller mere end et år efter PCI eller CABG. I alt 2.236 patienter fra 294 centre i Japan blev tilfældigt udvalgt til at få enten rivaroxaban monoterapi eller kombinationsterapi (rivaroxaban plus en antiplatelet).

Det primære effektendepunkt var slagtilfælde, systemisk emboli, myokardieinfarkt, ustabil angina, der krævede revaskularisering og dødelighed af alle årsager. Det primære sikkerhedsendepunkt var større blødninger i henhold til International Society on Thrombosis and Haemostasis kriterier.

På grund af højere grad af dødelighed af alle årsager i den dobbelte terapi-arm anbefalede det uafhængige data- og sikkerhedsovervågningsudvalg, at undersøgelsen blev afsluttet i juli 2018 efter en median opfølgning på 24,1 måneder. I den modificerede intention-to-treat-population forekom det primære endepunkt hos 89 patienter, der modtog monoterapi, og 121 patienter, der fik kombinationsterapi, svarende til forekomst på henholdsvis 4,14 procent og 5,75 procent pr. år, hvilket var signifikant lavere i monoterapigruppen (risikoforhold [HR] 0,72; 95% konfidensinterval [Cl] 0,55-0,95; p <0,001 for ikke-mindretal).

I vurderingen af ​​overlegenhed for det primære effektendepunkt, som ikke var forudbestemt, var p-værdien 0,0188. I sikkerhedspopulationen var forekomsten af ​​det primære sikkerhedsendepunkt signifikant lavere i monoterapi-rammen sammenlignet med kombinationsbehandlingsarmen (1,62 procent mod 2,76 procent pr. år; HR 0,59; 95 procent CI0,39–0,89; p = 0,0115). Al-causemortality var signifikant lavere for monoterapi sammenlignet med kombinationsterapi (1,85 procent versus3,37 procent; HR0,55; 95 procent CI 0,38–0,81).

Forekomsten af ​​nettobivirkninger, der var sammensat af død af al årsag, hjerteinfarkt, slagtilfælde og større blødninger, var lavere i monoterapi-rammen i forhold til kombinationsbehandlingsarmen (3,90 procent mod 6,28 procent årligt). Dr. Yasuda sagde:

”Resultaterne viser, at oral antikoagulant monoterapi, idet man undgår antiplatelet-behandling, er en bedre fremgangsmåde for patienter med atrieflimren og stabil koronararteriesygdom. Monoterapi var bedre end kombinationsterapi for både sikkerhed og effektivitet, inklusive en dødelighedsfordel. Dataene understøtter retningslinjeanbefaling om oral antikoagulant monoterapi."

Myte afkræftet: SU'ere er ikke farlige for hjertet

EASD 2019: Sulfonylurinstof (SU) ser alligevel ikke ud til at øge risikoen for tidlige død af hjertekar-sygdom, selv om det hos mange har været en udbredt opfattelse i årtier.

NYHEDSKOMMENTAR:

Rygterne om SU's død var temmelig overdrevne

EASD 2019: Det er sjældent, at nogen ligefrem håber på snarlig død for andre. Men sådan har det vist været med lægemidlet glimepirid, en første generation SU, her på EASD.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter