Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Efter 16 år: Ballonudvidelse stadig bedre end medicin mod en blodprop

ESC: Patienter med stor blodprop i hjertet udskyder i gennemsnit tiden til en ny blodprop eller død med over et år, hvis de behandles med ballonudvidelse fremfor blodpropopløsende medicin.

Det viser 16 års opfølgningen på det banebrydende DANAMI-2 studie, der mandag eftermiddag blev præsenteret af medicinstuderende Pernille Gro Thrane fra Aarhus Universitet på den europæiske hjertekongres, ESC, i Paris.

Det banenbrydende studie, der er lavet i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital viser, at patienter behandlet med ballonudvidelse derfor også på lang sigt har en reduceret risiko for ny blodprop i hjertet sammenlignet med patienter behandlet med blodpropopløsende medicin.

Endvidere viser studiet, at andelen af hjerterelateret dødelighed er 23 % ved blodpropopløsende medicin mod kun 18 % ved ballonudvidelse. Det er første gang, at man kan påvise denne effekt af ballonudvidelse fremfor blodpropopløsende medicin i et enkelt studium.

Det landsdækkende DANAMI-2 studie undersøgte, om patienter med stor blodprop i hjertet kunne opnå et bedre behandlingsresultat ved transport til et hjertecenter i forhold til behandling med blodpropopløsende medicin på et lokalt sygehus. DANAMI-2 viste, at der var markant færre, som fik en ny blodprop i hjertet indenfor de første 30 dage, hvis de blev transporteret til ballonudvidelse på et hjertecenter. Dette banebrydende resultat var årsag til, at diagnostik, transport og behandling af akutte blodpropper i hjertet blev ændret både i Danmark og internationalt.

Dansk behandling af blodpropper er i verdensklasse

DANAMI-2 studiet efterfulgtes af en revolution i behandlingen af blodpropper i hjertet. I Danmark udviklede lægerne/forskerne metoder til at stille diagnosen allerede i hjemmet eller i ambulancen. Dette betød, at man kunne spare kostbar tid ved at køre ambulancen udenom lokalsygehusene og direkte til den livreddende behandling på hjertecentre. En efterfølgende amerikansk vurdering af den danske behandling af blodprop i hjertet gav det svar, at den danske behandling af blodpropper er blandt de allerbedste i verden.

Gennemsnitalderen var 63 år da patienterne deltog i DANAMI-2. En opfølgning på, hvordan det er gået patienterne 16 år efter blodproppen, kan derfor give et langsigtet perspektiv på risikoen for at dø eller få en ny blodprop ved sammenligning af de to behandlingsstrategier.

”Studiet viser, at gevinsten af ballonudvidelse ved stor blodprop i hjertet er større, end man kunne forvente. Selv efter 16 år udlignes effekten ikke mellem de to behandlingsstrategier, og vi finder både en øget forekomst af nye blodpropper og en øget hjerterelateret dødelighed hos patienter behandlet med blodpropopløsende medicin i forhold dem, der er behandlet med ballonudvidelse,” siger overlæge på Aarhus Universitetshospital Michael Mæng.

”I flere lande er der fortsat en dårlig organisering af transport og behandling ved stor blodprop i hjertet. Vores resultater understreger at lande og regioner, hvor hurtig adgang til et hjertecenter er muligt indenfor en 2 timers tidsramme, bør implementere en strategi med hurtig transport til ballonudvidelse ved stor blodprop i hjertet”.

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter