Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forskning fra Rigshospitalet bidrager til ny ESC-guideline

Henrik Sillesen

ESC: Den ny guideline for kardiologisk lipidbehandling bygger i høj grad på viden fra forskere på Rigshospitalet i København.

ESC/EAS lipide guideline anbefaler nemlig en kendt og enkel metode til at undersøge tilsyneladende raske mennesker for åreforkalkning.

Guidelinen anbefaler ultralydsscanning af pulsårer til at forudsige blodpropper i hjerte og hjerne hos tilsyneladende raske patienter. Og dette bygger i høj grad på erfaring og forskning fremkommet på Blegdamsvej.

Det er første gang globalt, at man nu anbefaler disse metoder på dette niveau og det vil gavne rigtig mange, der ellers går rundt med en livstruende sygdom uden at vide det. 

For mere end ti år siden opdagede professor i karkirurgi Henrik Sillesen på Rigshospitalet, at metoden også kunne bruges til at opspore raske personer, som havde udbredt åreforkalkning, men som ikke selv vidste det.

Og Henrik Sillesen har i mange år kæmpet for udbredelsen af metoden også til brug af screening af f.eks. diabetespatienter, der ikke har nogen tegn på åreforkalkning.

På Rigshospitalet er det derfor særligt godt nyt, at ESC har taget teknikken og tankegangen til sig. 

”Det handler om de er mennesker, der går rundt og føler sig raske, indtil de en dag som 50-årige får en blodprop. Så er det måske for sent at gøre noget ved det. Disse mennesker kan vi gøre noget for, og de nye guidelines understøtter dette,” siger Henrik Sillesen.

Han understreger, at ultralyd er en billig metode, og man undgår at bruge røntgenstråler. Det har også betydning for udbredelsen af metoden, mener han. Der har været frygt for omkostningerne, men eftersom konsekvenserne af en positiv scanning er livsstilsændringer og måske billig medicin er ”kosteffektiveness” god.

Henrik Sillesen har i en ’halv menneskealder’ arbejdet med ultralydsscanninger på pulsårer som alternativ til røntgenundersøgelser.

Han har selv været med til at fremskaffe en del af den dokumentation, som danner grundlaget for de nye anbefalinger, bl.a. ved at deltage i ledelsen af en stor amerikansk undersøgelse, som netop belyste værdien af ultralyd til at forudsige hvem blandt tilsyneladende raske, der ville udvikle en blodprop i hjertet eller hjernen.

Den amerikanske undersøgelse viste, at metoden var meget bedre end de gængse helbredstjek med måling af blodtryk, kolesterol osv.

Resultaterne af denne undersøgelse blev første gang publiceret i 2015, og det glæder professor Henrik Sillesen på patienternes vegne, at metoden er medtaget i de nye guidelines fra ESC, som omhandler behandling af dyslipedemi og diabetes. Også de fælles ESC og EASD guidelines om behandling af diabetes har medtaget metoden i deres anbefalinger.

Medicinrådet anbefaler Dupixent mod svær astma

Dupixent (dupilumab)  er på Medicinrådets møde onsdag blevet anbefale mod svær astma, selv om det på nuværende tidspunkt ikke finder, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi sammenlignet med mepolizumab.

Fremtidens midler til diabetesforskning bør uddeles anderledes

Forskningsmidler skal uddeles til grupper og ikke enkelte forskere. Pengene bør fordeles efter kriterier, der tager højde for, at forskning af høj kvalitet i større og større grad er et resultat af teamwork på tværs af discipliner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter