Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Diabetespatienter har over 50 procent større risiko for hjertesvigt efter hjerteanfald

ESC: Efter et hjerteanfald har patienter med diabetes meget større risiko for hjertesvigt og efterfølgende død end patienter uden diabetes.

Det viser de seneste resultater fra FAST-MI-registret, der tirsdag blev præsenteret på den europæiske hjertekongres, ESC 2019, i Paris.

Undersøgelsen er baseret på data fra landsdækkende undersøgelser, der blev foretaget i Frankrig mellem 2005 og 2015 hos 12.660 patienter indlagt for et hjerteanfald.

Næsten 25 procent af patienterne, der blev indlagt på grund af et akut hjerteinfarkt i løbet af ti år, havde kendt diabetes (3.114 af 12.660 patienter).

”Dette tal stemmer overens med hvad de fleste kardiologer har fundet blandt deres hjerteanfaldspatienter og illustrerer, hvor almindelig diabetes er," siger chefforsker professor Nicolas Danchin fra Det Europæiske Hospital Georges Pompidou, Paris.

Under indlæggelsen med hjerteinfarkt udviklede 32 procent af patienter med diabetes hjertesvigt sammenlignet med 17 procent af patienterne uden diabetes. Efter justering for andre faktorer, der kunne forårsage hjertesvigt, havde patienter med diabetes en 56 procent højere risiko for at udvikle ​​hjertesvigt.

På samme måde blev 5,1 procent af de diabetiske patienter indlagt på hospitaler med ikke-dødelig hjertesvigt det følgende år sammenlignet med 1,8 procent af ikke-diabetiske patienter. Efter justering svarede dette til en 44 procent øget risiko for hjertesvigt hos patienter med diabetes.

”Resultaterne understreger vigtigheden af ​​at forebygge diabetes med bedre livsstil, herunder at undgå fedme og overvægt med en sund diæt og være fysisk aktiv," siger professor Danchin.

"Hos patienter med diabetes, og især for dem med koronararteriesygdom eller hjerteinfarkt, har vi brug for behandlinger, der reducerer blodsukkeret og risikoen for hjertesvigt."

Et højt blodsukkerniveau angriber langsomt arterievæggene og gør det nemmere for aflejringer af kolesterol at ophobe sig. De deraf følgende lipidrige plaques kan blokere arterier i hjerte, hjerne og ben, hvilket øger risikoen for hjerteanfald, slagtilfælde og klaudikation med mulig amputation. I teorien kan høje blodglukoseniveauer forringe hjertecellers evne til at sammentrække og sende blod ud i kroppen, hvilket kan føre til hjertesvigt.

Forskerne konstaterede også, at blandt patienter med diabetes, der var i live et år efter deres hjerteanfald men havde været indlagt for hjertesvigt i løbet af året, døde 56 procent i løbet af de efterfølgende fire år. Det var 2,5 gange så mange som patienter, der ikke blev indlagt med hjertesvigt.

Efter justering udgjorde dette en 73 procent højere risiko for fem-årig dødelighed hos dem med hjertesvigt. Den øgede risiko var især markant for diabetespatienter, der kræver insulin.

”Vores undersøgelse viser, at diabetes er forbundet med en markant øget risiko for at udvikle hjertesvigt efter et hjerteanfald. Desuden har diabetespatienter, der udvikler hjertesvigt året efter et hjerteanfald, en meget højere risiko for at dø i de følgende år," konkluderer dr. Danchin.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter