Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xarelto reducerer risikoen for tilbagevendende blodpropper

Xarelto (rivaroxaban) er lige så effektiv som warfarin til at reducere risikoen for tilbagevendende venøs tromboemboli (VTE) - eller blodpropper - hos sygeligt fede patienter.

Xarelto reducerer især brugen af ​​sundhedsressourcer betydeligt og de samlede medicinske omkostninger sammenlignet med warfarin.

Det understreger et nyt stort real world-studie med mere end 5.000 sygeligt overvægtige patienter med et kropsmasseindeks [BMI] på mindst 40. Halvdelen fik Xarelto og halvdelen fik warfarin. Der var 2.832 matchede par i analysen, der nyligt er offentliggjort i tídsskriftet Thrombosis Research.

Typisk behandles sygelige overvægtige patienter med ældre antikoagulantia, såsom warfarin, og kræver mere laboratorieovervågning end patienter med normal vægt.

Ifølge forskerne er det det første store real world-studie, der undersøger, hvordan et NOAC-præparat påvirker sygeligt overvægtige patienter med VTE, og det første til at identificere ressourceudnyttelse og medicinske omkostninger.

"Vi ved nu fra denne undersøgelse, at rivaroxaban er lige så effektiv og sikker som dosisjusteret warfarin, når man behandler sygeligt fede patienter uden behov for rutinemæssige anti-Xa-målinger og med markant lavere ressourceudnyttelse af sundhedsvæsenet. Læger kan føle sig sikre ved at ordinere rivaroxaban til at håndtere VTE i denne gruppe," siger dr. Alex C. Spyropoulos, der er professor i medicin, ved Hofstra University, Northwell Health ved Lenox Hill Hospital, New York.

"Dette real world-studie, sammen med den konsistente PK/PD og kliniske data for Xarelto hos overvægtige patienter med VTE eller NVAF, understøtter Xareltos brede kliniske anvendelighed og giver klinikere bevis for at overveje en alternativ mulighed for warfarin," siger dr. Paul Burton, PhD., der er vicepræsident for medicinske anliggender, intern medicin hos Janssen Scientific Affairs.

Resultaterne viste, risikoen for tilbagevendende VTE ikke var signifikant forskellig mellem Xarelto og warfarin (16,8 procent mod 15,9 procent og at der var signifikant færre større blødninger hos dem, der tog Xarelto sammenlignet med dem, der tog warfarin (1,8 procent vs. 2,5 procent; OR: 0,66; 95 procent Cl: 0,45 til 0,98; p = 0,0388).

Xarelto var desuden forbundet med signifikant lavere sundhedsomkostninger sammenlignet med behandling med warfarin - især grundet 14 procent færre indlæggelser (hhv. 35,1 procent og 38,6 procent). Xarelto-patienter havde gennemsnitligt 19 færre polikliniske besøg per patient per år, inklusive laboratoriebesøg sammenlignet med warfarin-behandlede patienter (93 mod 112 møder).

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter