Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Flere ældre får influenzavaccination

Mere end halvdelen af ældre på 65 år eller derover blev vaccineret mod influenza sidste år. I sidste influenzasæson blev 52 procent af danskerne på 65 år eller derover vaccineret, mens det i forrige sæson var 50 procent.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle i risikogrupperne bliver vaccineret mod influenza. Det er nemlig den bedste måde at undgå alvorlige sygdomsforløb. Hvert år dør ca. 1000 - 2000 personer i Danmark af komplikationer som følge af influenza.

Og riskoen for at få influenza under en epidemi er stor: Op til 20 procent af befolkningen kan blive ramt af sygdommen under en influenzaepidemi.

”Det er rigtigt positivt, at flere ældre vælger at blive vaccineret mod influenza, fordi influenzavaccination er den bedste måde at undgå et alvorligt sygdomsforløb. De andre grupper, der er i særlig risiko, f.eks. personer med en kronisk sygdom og gravide anbefales også influenzavaccination. Vi håber derfor, at endnu flere bliver vaccineret i år”, siger læge i Sundhedsstyrelsen, Miriam Colstrup Sommer og fortsætter:

”Vi anbefaler, at man bliver vaccineret, hvis man er i en af risikogrupperne, også selvom man føler sig sund og rask. Når vi anbefaler vaccination til personer, der er 65 år eller derover, er det, fordi immunforsvaret svækkes naturligt med alderen. Derfor har ældre en øget risiko for at få et alvorligt forløb med influenza. Det skyldes, at kroppen har sværere ved at bekæmpe sygdommen. Ældre er også i øget risiko for at få f.eks. lungebetændelse som følge af sygdommen.”

Danskere i risikogrupperne kan fra 1. november og frem til den 15. januar 2020 få en gratis influenzavaccination. Gravide, der er mere end 12 uger henne, samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter, kan blive vaccineret frem til udgangen af februar 2020.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter