Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fem nye europæiske guidelines for behandling af hjertekar-sygdom

I august forelå fem nye guidelines fra ESC, som frem til januar bliver behandlet i de danske arbejdsgrupper - og fra maj 2020 endeligt indarbejdet i den danske nationale behandlingsvejledning.

The European Society of Cardiology (ESC) opdaterer hvert år eksisterende guidelines for forskellige dele af hjertekar-området. Og de nye guidelines vil efter færdigbehandling blive ’endorset’ i den danske nationale behandlingsvejledning for hjertekar-sygdomme – enten som de er fremlagt fra ESC - eller med kommentarer og forbehold tilrettet danske forhold.

Normalt er der mellem to og fem nye, europæiske guidelines om året. I år altså fem nye, reviderede guidelines, som de danske arbejdsgrupper skal tage stilling til.

Ifølge Hans-Henrik Tilsted, læge på Rigshospitalets Hjertemedicinske Klinik og formand for den nationale behandlingsvejledning for hjertesygdomme, drejer det sig i år om følgende fem områder: 

  1. Kronisk Koronart Syndrom
  2. Dyslipidæmi
  3. Akut lungeemboli
  4. Diabetes og hjertekar-sygdom
  5. Supraventikulære takykardier 

Ændringerne vil blive præsenteret af de enkelte fagspecifikke arbejdsgrupper under Dansk Cardiologisk Selskabs på selskabets møde den 9. januar 2020.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter