Basislister er skabt af fanden selv

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjertestartere trækkes tilbage fra markedet

Hjertestartere af mærket Telefunken fra GGT Holding BV, som er markedsført efter den 18. juli 2016, skal trækkes tilbage fra det danske marked.

Det skyldes, at den hollandske fabrikant GGT Holding BV ikke har haft et gyldigt certifikat siden den 18. juli 2016, og at produkterne er uretmæssigt CE-mærket.

Tilbagetrækningen skal være gennemført senest den 25. februar 2020.

Det drejer sig om hjertestartere af modellerne HR1 og FA1 med katalognummer 8718481270XX-8718481275XX og serienummer 1629015177-1839589023.

Fabrikanten har solgt og leveret 336 hjertestartere til det danske marked fra og med den 18. juli 2016. Hjertestartere er medicinsk udstyr og må kun markedsføres, hvis fabrikanten har et gyldigt certifikat fra et bemyndiget organ. Certifikatet er dokumentation for, at fabrikanten opfylder krav til blandt andet kvalitetsstyring, og at det medicinske udstyr opfylder krav til kvalitet, sikkerhed og ydeevne i henhold til gældende lovgivning.

Hjertestartere bruges i forbindelse med hjertestop, hvor det kan analysere hjerterytmen og sende et elektrisk stød ved behov for at gendanne hjerteaktiviteten.

Der findes over 30.000 offentligt tilgængelige hjertestartere i Danmark, og mange andre hjertestartere på markedet vil kunne erstatte de hjertestartere, der trækkes tilbage.

Kunder, der har købt en af de berørte hjertestartere, bør kontakte forhandleren.

Ugentlig insulin kan blive del af fremtidens diabetesbehandling

EASD: Det nye præparat, insulin icodec, der gives én gang ugentligt, ser ud til at være lige så sikkert og blodsukkerstabiliserende som insulin glargin (Lantus), der gives én gang dagligt til personer med type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter