Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forsker ser på sammenhæng mellem forhøjet blodtryk og nyresygdom

Et nyt forskningsprojekt vil forsøge at afdække sammenhæng mellem forhøjet blodtryk og udvikling af nyresygdomme. Målet er at skabe ny viden, der på sigt kan føre til nye behandlingsformer.

En fjerdedel af den danske voksne befolkning lider af forhøjet blodtryk, som kan medføre en betydelig øget risiko for hjertekarsygdomme og nyresygdom. Ph.d. Kathrin Weyer, Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, har netop modtaget en bevilling til at forske i området. Kathrin Weyer ser i sin grundforskning nærmere på en nyopdaget ANG II-receptor i nyrerne og vil undersøge receptorens rolle i blodtryksreguleringen og dens betydning for udviklingen af forhøjet blodtryk og nyresygdomme. ”Blodtrykket er reguleret af et hormonsystem, som styrer sammentrækningen af blodårerne. Et centralt hormon i det system er angiotensin II (ANG II). ANG II virker ved at binde sig til receptorer på overfladen af celler, hvorved et signal sendes ind i cellen. ANG II virker også andre steder i kroppen end i blodårerne: Især nyren er et muligt vigtigt målorgan for ANG II, idet nyrerne regulerer kroppens vand- og salt-balance og dermed bidrager til regulering af blodtrykket,” forklarer hun.

Man ved allerede, at øget ANG II i nyren spiller en vigtig rolle i udviklingen af forhøjet blodtryk. I projektet vil Kathrin Weyer sammen med sine samarbejdspartnere forsøge at identificere og beskrive en ny ANG II-receptor i nyren – megalin - og dens rolle i blodtryksregulering. Derudover stiler projektet mod at forstå betydningen af ANG II-megalin samspillet i udviklingen af forhøjet blodtryk og nyresygdom, samt afdække en mulig feedback-regulering af megalin via ANG II. Forskerne vil benytte sig at en bred vifte af molekylær/cellebiologiske teknikker, samt celle-kulturer, genmodificerede mus – men også humane prøver, patient-biopsier og urinprøver, som er opsamlet på Nefrologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Projektet involverer en række nationale og internationale forskningssamarbejder – herunder altså samarbejdet med Nefrologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital og en amerikansk samarbejdspartner, som hjælper med at udvikle cellekultur-modeller.

Bevillingen, som Kathrin Weyer har modtaget skal dække forskningen i en fireårig periode, men hun håber, at hun sammen med sine kollegaer vil være i stand til at præsentere nogle foreløbige resultater efter to-tre år: "På den baggrund vil vi så kunne formulere et Proof of Concept i forhold til de hypoteser, som vi arbejder ud fra. Men der kan godt gå længere tid inden vi ser et reelt gennembrud i vores forskning. Når gennembruddet kommer, så er forhåbningen naturligvis også, at en medicinalvirksomhed griber ideen og udvikler medicin, som vil kunne bidrage med nye behandlingsstrategier inden for forhøjet blodtryk og nyresygdom.”

Mere samarbejde skal give bedre behandling af ADHD

Børn, unge og voksne med ADHD kan måske komme til at fungere bedre, hvis kommuner og regioner arbejder mere sammen. Det skal et nyt studie se på under overskriften REHAB – Et bedre liv med ADHD.

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter