Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Hjertefejl medfører øget risiko for at føde for tidligt

Risikoen for at føde for tidligt er større blandt kvinder med medfødt hjertefejl. Det viser et nyt dansk studie. Kvinder med hjertefejl har også større risiko for at føde børn med lav fødselsvægt. 

Faktisk har kvinder med alvorlige hjertefejl tre gange større risiko for at føde for tidligt – og op til fem gange så stor risiko for at føde meget for tidligt. Det viser ny, dansk forskning støttet af Hjerteforeningen og udgivet i Journal of the American Heart Association. Førsteforfatter på registerstudiet, Ph.d. på Statens Institut for Folkesundhed, Stine Kloster har sammen med andre forskere set nærmere på i alt 2012 kvinder med medfødte hjertefejl, som i perioden 1997 til 2014 har bidraget med 3745 fødsler.

”Studiet viser os altså, at jo mere kompleks eller alvorlig hjertefejlen er, des større er risikoen for for tidlig fødsel. Samme mønster ses med hensyn til at få børn med for lav fødselsvægt,” konkluderer Stine Kloster.

Generelt er det sådan, at kvinder med lav uddannelse har større risiko for at føde for tidligt og kvinder med høj uddannelse har en lavere risiko. Det samme afspejler sig i studiet, fortæller Stine Kloster.
”Det indikerer, at der er samme sociale ulighed i risikoen for at føde for tidligt og for at føde børn med lav fødselsvægt for kvinder med alvorlige hjertefejl.”

Stine Kloster håber at kommende studier kan være med til at man bliver i stand til at identificere de kvinder, som er i risiko for at føde for tidligt på et tidligere tidspunkt. Et andet opfølgende studie er afsluttet. Her ser forskerne nærmere på kvindernes aldersfordeling. Studiet er endnu ikke publiceret.

Stine Kloster understreger, at der fortsat er tale om en mindre gruppe af kvinder med medfødt hjertefejl, som føder for tidligt. 
”De fleste kvinder med hjertefejl har et helt almindeligt forløb.”

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo