Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kvinder har større brystsmerter trods mindre åreforkalkning

ACC.20/WCC: Der er betydelige forskelle på mænds og kvinders reaktioner på koronar arteriesygdom både i form af brystsmerter og sygdommens alvor.

Der er betydelige forskelle på mænds og kvinders reaktioner på koronar arteriesygdom både i form af brystsmerter og sygdommens alvor.

Det viser en ny undersøgelse fra New York University Langone Center, hvor forskere har undersøgt en undergruppe på godt 5.000 patienter fra ISCHEMIA-forsøget.

Resultaterne, der er offentliggjort i forbindelse med den amerikanske hjerte-kongres 2020 (ACC.20/WCC), er bl.a baseret på det validerede Seattle Angina-spørgeskema, der stillede spørgsmål om, hvor ofte patienter oplever brystsmerter og om det påvirker daglige aktiviteter, såsom at gå hurtigt, løfte, lave mad, støvsuge, bade og lignende.

I undersøgelsen blev patienterne fra ISCHEMIA-forsøget inkluderet baseret på meget unormale testresultater og tilstedeværelse af en vis grad af indsnævrede koronararterier. Kvinder viste sig at have mindre iskæmi ved test end mænd, selvom de havde mere angina. Disse tests inkluderede nukleare test, ekkokardiogrammer og MRI-test.

"Kvinder har flere brystsmerter, selvom de har mindre plak på billeder, og alligevel har de meget unormale stresstestresultater," siger læge Harmony Reynolds, der er direktør for Sarah Ross Soter Center for Women's Cardiovascular Disease ved NYU Langone Health og undersøgelsens hovedforfatter.

Da kvinder tre gange så ofte havde ikke-obstruktiv sygdom (34 procent mod 11 procent), udgjorde kvinder kun 23 procent af undersøgelsesdeltagerne, hvor 4.011 mænd og 1.168 kvinder i sidste ende blev tilmeldt. Kvinder i undersøgelsen havde 38 procent større odds for at have flere brystsmerter end mænd, selv efter at have inddraget andre faktorer som alder, race, medicinbrug, rygning, diabetes, forhøjet blodtryk, forudgående hjerteanfald, nyrefunktion og generel hjertefunktion.

Resultaterne giver anledning til at spørge hvorfor og hvad der kan være anderledes ved biologien hos mænd og kvinder i dannelsen af plak, mener Reynolds, især fordi mere alvorlig angina typisk er forbundet med flere hjerteanfald eller død.

"Hjertet har nerver, der kan føles, når der ikke er nok blodstrøm, men vi kan ikke altid se, om disse nerver er blevet aktiveret af en stor mængde hjertemuskler eller en mindre mængde," siger Harmony Reynolds.

"Det er ligesom et lille papirsnit i din finger virkelig kan medføre smerter selvom det ikke ser ud af noget. Så når det kommer til ​​brystsmerter hos disse kvinder, må man spørge sig om det skyldes, at aktivering af nerveender i en relativt mindre mængde hjertemuskler får det røde flag til hejses højere i en kvindes hjerne, eller om det er fordi der foregår andet hos kvinder - eksempelvis sygdomme i små kar, som vi ikke kan vurderer med de test, vi bruger," siger Reynolds.

"Selv om kvinder har meget unormale stresstest - der er mere karakteristisk for typisk mandlig koronar hjertesygdom - har de mindre omfattende åreforkalkning, og alligevel har de stadig flere symptomer sammenlignet med mænd," siger Reynolds.

"Disse fund antyder, at bare fordi der muligvis ikke er så meget plak, kan mange kvinder have brystsmerter, der begrænser deres daglige aktiviteter, og som vi har medicin imod."

Denne analyse er begrænset, idet den kun inkluderer personer med meget unormale stresstest. Derudover kunne personer, hvis symptomer var ukontrollerbare med medicin, ikke tilmeldes undersøgelsen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter