Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Børns lave fødselsvægt tegn på øget risiko for hjertevigt hos moderen

ACC.20/WCC: Et barns lave fødselsvægt kan være tegn på at moderen har en forøget risiko for hjertesvigt.

Det antyder en ny undersøgelse, der præsenteres i forbindelse med den amerikanske hjertekongres ACC.20/WCC, hvor forskere fortæller, at det at føde en baby under 2,5 kilo (5,5 pund) kan være en uafhængig risikofaktor for at udvikle ændringer i hjertefunktionen, der kan føre til hjertesvigt.

Nylige data antyder, at uønskede graviditetsresultater, såsom præeklampsi, højt blodtryk under graviditet, tidlig fødsel (<37 uger) og lav fødselsrate er stigende. Faktisk rapporterede en ud af hver tre kvinder i denne undersøgelse om et af disse problemer.

I ekkokardiografier hos disse kvinder var det mere sandsynligt, at de viste unormale ændringer i hjertet sammenlignet med kvinder, der ikke oplevede komplikationer. Disse ændringer er ofte tidlige tegn på risiko for hjertesvigt.

Forskere mener, at resultaterne er de første, der viser tidlige ændringer i hjertefunktion, før en kvinde udvikler symptomatisk hjertesvigt.

"Der er nye beviser for, at graviditetsudviklingen kan være et vindue til en kvindes fremtidige hjerte-kar-sundhed, men der er stadig vigtige huller i vor viden om den tidlige udvikling efter graviditetskomplikationer og de strukturelle ændringer, der sker, før nogen oplever en hjertekar-hændelse, som i sidste ende kan hjælpe os til forebyggelse," siger undersøgelsens hovedforfatter læge Priya Mehta, der er kardiologipædagog ved Northwestern University i Chicago.

"Efter 30 års opfølgning havde de kvinder, der havde et negativt graviditetsresultat, en lavere absolut GLS (Global Longitudinal Strain) på deres ekkokardiogrammer, hvilket er en tidlig markør for øget risiko for hjertesvigt. Det er klart, at risikoen for hjertesygdom ikke forsvinder når graviditeten slutter, og disse komplikationer er et vigtigt afsnit af en kvindes tidligere medicinske historie, som ikke altid rapporteres rutinemæssigt eller de bliver ikke spurgt ind til det."

Undersøgelsen inkluderede 936 kvinder fra undersøgelsen Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA), der er en national, langvarig kohorteundersøgelse, der har fulgt mennesker fra en ung alder for at undersøge udviklingen af ​​og risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom.e

Mehta sagde, at i modsætning til tidligere undersøgelser, der fokuserede på en første eller specifik graviditet, omfattede deres undersøgelse kvinder, der var blevet fulgt i tre årtier efter rekrutteringen i 1985-86 og derfor kunne registrerer hele kvindens reproduktive livsløb. Deltagerne var i gennemsnit 24 år ved studiets start, og omkring halvdelen var sorte. Kvinder, der allerede havde diabetes, forhøjet blodtryk eller hjertesvigt, blev udelukket.

Forskerne indsamlede og analyserede antallet af graviditeter, graviditetskomplikationer (præeklampsi, svangerskabshypertension, præ-fødsel på <37 ugers drægtighed og fødselsvægt <5,5 pund), kardiovaskulære risikofaktorer og fund med deres ekkokardiogram ved en 30-årig opfølgning. Forskerne kiggede specifikt på ændringer i GLS (Global Longitudinal Strain), som er en godt valideret markør af hjertet, der ikke pumper godt og kan disponere nogen for hjertesvigt.

Af kvinderne i undersøgelsen rapporterede 330 (35 procent) mindst et negativt graviditetsresultat for i gennemsnit to fødsler i undersøgelsesperioden. Ved den 30-årige opfølgning havde kvinder, der havde oplevet et negativt graviditetsresultat, en næsten et procent lavere (værre) absolut GLS (Global Longitudinal Strain) - en størrelsesforskel, der er vist i andre studier at være forbundet med en øget risiko for hjertesvigt.

Efter justering for andre kendte risikofaktorer for hjertesygdom forblev kun lav fødselsvægt signifikant forbundet med ændringer i ekkokardiografi, der antyder øget risiko for hjertesvigt. For kvinder med hypertensionsforstyrrelser under graviditeten (præeklampsi eller svangerskabshypertension) eller præ-fødsel, syntes risikoen for hjertesvigt delvis at være forklaret af højere blodtryk, diabetes og fedme, der udviklede sig hos disse kvinder.

Selvom der er behov for mere forskning, mener Mehta, at konklusionerne understreger behovet for at agere mere intensivt med hensyn til at styre de kardiovaskulære risici, der ses med disse negative graviditetsresultater.

”Kvinder, der oplever negative graviditetsresultater, har flere risikofaktorer for hjertesygdomme i yngre aldre og har i sidste ende en højere risiko for tidlig hjertesygdom," siger Mehta.

”Selvom graviditetskomplikationer er inkluderet i nogle henstillinger om forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme og er udnævnt som en øget risiko i ACC/AHA's primære forebyggelsesretningslinje, skal der være mere intensiv overvågning og screening. Vi overser kvinder med høj kardiovaskulær risiko, hvis vi ikke gør det til en rutinemæssig praksis at tage ugunstige graviditetsresultater med i betragtning, når vi spørger om patienters hjerte-kar-historie."

Undersøgelsen er begrænset af dens afhængighed af selvrapporterede oplysninger om graviditetshistorie; fremtidige undersøgelser skal valideres med journaler og afgøre, om et ekkokardiografi kan hjælpe med at identificere kvinder, der har brug for strategier for at sænke hjerterisici.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter