Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserRivaroxaban reducerer risiko for ny blodprop efter revaskularisering

ACC.20/WCC: Det er en fordel umiddelbart efter revaskularisering at opstarte behandling med rivaroxaban og aspirin - og det kan i Danmark alene komme 3000 patienter til gavn årligt, mener hjerteprofessor Henrik Sillesen.

Det er Voyager PAD-studiet, der viser fordelen ved den umiddelbare behandlingsstart. Studiet er netop blevet fremlagt på den virtuelle udgave af dette års ACC, som skulle være afholdt i denne weekend i Chicago.

Professor Henrik Sillesen kalder studiets resultater særdeles vigtige.

Resultaterne viser, at patienter med symptomatisk perifer arterie-sygdom (PAD), der blev behandlet med 2.5 mg. blodfortyndende rivaroxaban og 100 mg. aspirin efter at have gennemgået revaskulariserende behandling for blokerede arterier i benet, havde 15 procent reduceret risiko for at opleve alvorlige hændelser i form af en ny blodprop i hjerte, ben og hjernen, sammenlignet med de patienter, der alene var i behandling med aspirin.  Ligesom kombinationsbehandlingen rivaroxaban og aspirin betød hele 33 procent færre tilfælde af ny blodprop i benene.

Data viste også, at patienter, der var i behandling med rivaroxaban, oftere oplevede blødning – men der var dog ingen højere incidens i interkraniel blødning og dødelig blødning, hvilket ellers er den primære risiko ved AK-behandling, selv givet i lavdosis.

Studiet besvarer vigtige spørgsmål

Voyager PAD er et internationalt studie designet til at evaluere, om rivaroxaban givet sammen med aspirin, er bedre end aspirin alene til at reducere iskæmiske hændelser hos symptomatiske patienter, der gennemgår revaskularisering i benene. Ifølge forskerne bag studiet, besvarer Voyager PAD studiet de vigtige spørgsmål, som står tilbage efter COMPASS-studiet (som viste, at lavdosis rivaroxaban plus aspirin versus aspirin alene betydeligt reducerede bivirkninger i hjertet hos stabile patienter med koronar-arterie-sygdom og patienter med perifær arterie sygdom (PAD)).

Voyager understreger altså, at 2.5 mg. rivaroxaban efter perifer arterie-intervention reducerede komplikationer som akut iskæmi, større vaskulær amputation, hjerteanfald og slagtilfælde. Fordelene ved rivaroxaban blev observeret tidligt i studiets forløb - men også over tid. Data viser, at 2.5 mg. rivaroxaban givet sammen med 100 mg. aspirin er en antitrombotisk behandling, der effektivt reducerer risikoen, og selv om blødningsraterne var højere for kombinations-behandlingen, dog uden at der var flere af de mest alvorlige blødninger, er der en klar samlet risiko-gevinst ved denne.

Nu muligt at tilbyde en effektiv behandling

Professor og klinikchef på Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet, Henrik Sillesen, finder Voyager PAD studiet vigtigt af flere forskellige årsager.

”For det første bliver resultaterne fra Compass-studiet gentaget og understreget i Voyager PAD-studiet: Den forebyggende effekt af behandling med rivaroxaban og aspirin er markant større end risikoen for blødning. Dernæst har vi her at gøre med en patientgruppe, som man kun har ganske få studier på og derfor ingen klare retningslinjer har for," siger han.

"Vi har hidtil været nødt til at skele til andre patientgrupper ved valg af behandling. Det er meget syge patienter, og som det fremgik af studiet, så vil 20 procent af dem få en iskæmisk hændelse i løbet af de første tre år efter operationen. Det er en langt højere risiko end det, man sædvanligvis ser i studier om sekundær forebyggelse, og derfor bliver cost-benefit også meget bedre. Derfor er der også særligt grund til at have øje for netop denne patientgruppe - og derfor er det særligt velkomment, at vi nu har et studie, som understreger, at det er muligt at tilbyde de patienter en effektiv behandling.”

3.000 danske patienter får gavn af behandlingen

Når man ser på hyppigheden af de iskæmiske hændelser efter revaskularisering, så var blodprop i benene den hyppigste af alle. Men med kombinationsbehandlingen rivaroxaban og aspirin oplevede hele 33 procent færre at få en ny blodprop i benene. Det er et resultat, som Henrik Sillesen i særlig grad hæfter sig ved:

”Behandlingsmæssigt bliver det nu slået fast, at også efter revaskularisering, er det med stor fordel, at man opstarter behandling med rivaroxaban og aspirin umiddelbart efter operationen. I Danmark er der omkring 3.000 patienter årligt, der opereres med indgreb som beskrevet i Voyager-studiet, og som derfor også vil få gavn af den pågældende behandling.”

VOYAGER PAD inkluderede patienter med symptomatisk PAD og med behov for revaskularisering. I alt 6.564 patienter fordelt på 542 medicinske centre og hospitaler i 34 lande blev tilfældigt udvalgt til en-til-en, at modtage enten 2,5 mg rivaroxaban to gange dagligt og aspirin 100 mg dagligt eller placebo og aspirin (100 mg dagligt) over 28 måneder. En ud af fire patienter havde brug for revaskularisering i underekstremiteterne på grund af kritisk iskæmi, mens tre ud af fire oplevede åreforkalkning og symptomer på smerter i benene ved gang.

Cirka to tredjedele gennemgik endovaskulær revaskulariserings-behandling med stenting og ballonudvidelse mens en tredjedel gennemgik åben kirurgi. Patienterne var i gennemsnit 67 år og 74 procent var mænd. Efter 28 måneders opfølgning havde patienter, der tog rivaroxaban plus aspirin, en signifikant reduktion i akut iskæmi, større amputationer, hjerteanfald, iskæmisk slagtilfælde eller kardiovaskulær død sammenlignet med dem, der blev behandlet med aspirin alene, med en hændelsesfrekvens på henholdsvis 17,3 procent og 19,9 procent. Den samlede forskel i antallet af uønskede hændelser var 18, hvor 62 forekom i rivaroxaban-gruppen og 44 i placebogruppen.

Blødninger var hyppigere hos patienter, der tog rivaroxaban plus aspirin sammenlignet med dem, der kun fik aspirin (forekommer hos henholdsvis 2,7 procent og 1,9 procent af patienterne. Den samlede forskel i antallet af begivenheder var 18 med - 62 forekom i rivaroxaban-gruppen og 44 i placebogruppen. Forskere fandt ingen forskel i intrakranielle blødninger (0,6 procent i rivaroxaban-gruppen og 0,9 procent i kontrolgruppen) eller dødelig blødning (0,21 procent mod 0,21 procdent). ISTH-blødning var signifikant højere med rivaroxaban sammenlignet med aspirin alene: 140 (5,9 procent) patienter mod henholdsvis 100 (4,1 procent) patienter. Der var seks dødelige blødninger i hver af studiets arme.

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter