Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Statiner kan beskytte mod hjertesvigt under brystkræftbehandling

ACC.20/WCC: Statiner kan være et middel til at beskytte mod hjerteskade forårsaget af visse brystkræftterapier.

Det antyder en ny undersøgelse fra University of Toronto, Canada, hvor forskere har undersøgt, hvordan brystkræftramte kvinder, der tog statiner, mens de modtog anthracycliner eller trastuzumab, klarede sig.

Kemoterapier med anthracyclin samt den målrettede kræftmedicin trastuzumab bruges ofte til behandling af brystkræft.

Tidligere forskning estimerer, at næsten en ud af fire kvinder med tidlig brystkræft vil modtage anthracyclin eller trastuzumab, men disse livreddende behandlinger er også kendt for at være giftige for hjertet og kan i nogle tilfælde udløse hjertesvigt - en alvorlig tilstand, som påvirker hjertets evne til at pumpe nok blod ud i kroppen. Hos nogle kvinder kan nedsat hjertefunktion forekomme få måneder efter påbegyndt kræftbehandling.

"Angiotensin-antagonister og betablokkere har kun vist beskedne hjertebeskyttende virkninger i kliniske forsøg, og disse lægemidler tolereres undertiden dårligt i denne population på grund af deres bivirkninger i form af træthed og svimmelhed, som mange patienter allerede har fra deres kræftbehandling eller kræft i sig selv," pointerer undersøgelsens hovedforfatter David Bobrowski i forbindelse med den aflyste præsentation på ACC.20/WCC.

"Vores resultater antyder, at indtagelse af statiner er forbundet med en markant lavere risiko for at udvikle hjertesvigt, der kræver hospital-baseret pleje blandt kvinder med tidlig brystkræft, som fik en af ​​disse kræftbehandlinger."

Sammenlignet med kvinder, der ikke var på en statiner, før de gennemgik kræftbehandling, havde kvinder, der tog statiner, signifikant lavere risiko for at udvikle hjertesvigt - henholdsvis 58 procent lavere for anthracycliner og 66 procent for trastuzumab - i løbet af den mediane fem års follow-up periode.

I den populationsbaserede undersøgelse analyserede forskerne de medicinske journaler for 2.545 anthracyclin-behandlede kvinder og 1.345 trastuzumab-behandlede kvinder over 66 år uden en historie med hjertesvigt, der blev diagnosticeret med tidlig brystkræft mellem 2007 og 2017 i Ontario, Canada.

Af disse tog 953 anthracyclin-behandlede kvinder og 568 trastuzumab-behandlede kvinder statiner. Statinbruget var baseret på om kvinder fik ordineret statiner inden for et år efter deres kræftbehandling, men forskerne var dog ikke i stand til at validere, om kvinderne faktisk tog statinerne.

Forskerne matchede disse kvinder i et 1-1-forhold med kvinder, der ikke var ordineret statiner, svarende til 723 antracyklin-behandlede kvinder og 399 par trastuzumab-behandlede kvinder.

I modsætning til de fleste tidligere undersøgelser, der fokuserede på fald i funktionen i venstre ventrikel (mængden af ​​blod pumpet ud af hjertet) som en indikator for hjertesvigt, så Bobrowski og hans team på klinisk åbenlyst hjertesvigt, defineret som en kvinde, der kom på akutafdelingen eller blev indlagt på hospitalet med hjertesvigt. Risikoen for hjertesvigt-relaterede hospitalsbesøg var signifikant lavere hos kvinder, der blev ordineret statiner.

"Fald i funktionen for venstre ventrikel kan være forudsigende for hjertesvigt, men åbenlyst hjertesvigt giver et mere tydeligt resultat, der har mere relevans for kræftpatienter og deres læger," siger Bobrowski.

"Resultaterne giver drivkraft til fremtidige forsøg for at afgøre, om initiering af en statin inden modtagelse af anthracyclin-kemoterapi eller trastuzumab effektivt kan forhindre kardiotoksiske begivenheder," mener han.

"Hvis disse sammenhænge bekræftes i en fremtidig undersøgelse, vil dette repræsentere et vigtigt skridt fremad for at optimere kræftresultater ved at mindske ​​langvarig hjertesygdom eller relaterede dødsfald," siger Bobrowski og tilføjer, at det er det største studie, der har undersøgt statiners rolle i beskyttelsen mod behandlingsrelateret hjertesvigt hos kvinder i brystkærftbehandling.

Statiner har virkninger, der går ud over at sænke kolesterol, herunder reduktion af oxidativt stress og produktion af frie radikaler i hjerteceller, hvilket Bobrowski siger er foreneligt med klinikernes forståelse af, hvordan disse kræftbehandlinger fremkalder kardiotoksicitet. Eftersom der ofte er en overlapning af risikofaktorer mellem kræft og hjerte-kar-sygdom, herunder diabetes og fedme, kan mange af disse patienter også drage fordel af statinbehandling baseret på de nuværende retningslinjer for reduktion af hjerte-kar-risiko.

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter