Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Overlæge: Epidemien vil få adskillige afledte konsekvenser for andre lidelser

Akutte infektioner - eksempelvis influenza - medfører en øget risiko for slagtilfælde og det gælder sandsynligvis også for corona-virus, hvorfor patienter som tidligere har haft et slagtilfælde bør være særligt opmærksomme på at beskytte sig bedst muligt mod smitte.

Akutte infektioner, for eksempel infektioner med influenza-virus, kan medføre en øget risiko for slagtilfælde. Det fortæller Søren Paaske Johnsen, som er klinisk professor ved Aalborg Universitet og overlæge. Han understreger dog, og at der endnu ikke foreligger data på, i hvilket omfang det også gælder for COVID-19, selvom det dog er helt forventeligt, at det forholder sig sådan:

”Man har i en række studier påvist en øget risiko for stroke efter øvre luftvejsinfektioner, typisk influenzainfektioner. Den absolutte risiko er ikke stor – men til stede: Studierne viser, at risikoen er forøget i størrelsen tre-otte gange relativt i forhold til personer uden infektion i de første dage efter infektion - mest markant er risikoen indenfor den første uge.”

Forklaringen er, fortæller Søren Paaske Johnsen, at infektionerne formentlig fungerer som triggere for slagtilfælde. 

”Det betyder, at sårbare individer - som i forvejen har en øget risiko for stroke, eksempelvis folk med forhøjet blodtryk og diabetes - kan ved dehydrering, aktivering af blodplader og udløsning af hjerterytmeforstyrrelser få et stroke. Det gælder både et førstegangs-stroke, men også et nyt stroke hos patienter, som tidligere har haft et stroke.”

Patienter med tidligere stroke bør derfor være særligt opmærksomme på at beskytte sig selv bedst muligt mod at blive smittet ved at efterleve sundhedsmyndighedernes råd, understreger Søren Paaske Johnsen. Især er det ældre og kronisk syge, som er i risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver inficeret med COVID-19. Det gælder personer over 80 år samt personer med moderat til svær grad af lungesygdom, hjertekarsygdom og forhøjet blodtryk, kræftsygdom og dårligt reguleret sukkersyge.

"Mange, men ikke alle patienter med tidligere stroke eller anden alvorlig hjernesygdom, vil befinde sig i netop den gruppe," siger han.

Man vil, mener Søren Paaske Johnsen, i sundhedsvæsenet i den kommende tid formentlig opleve flere hjerte- og slagtilfælde end tidligere, netop på grund af COVID-19:

”Det betyder, at der kan komme et pres på mange andre specialer end netop infektions-afsnittene. Vi vil helt oplagt i den kommende tid, både i den akutte fase af COVID-19, men også efterfølgende, se, at epidemien vil have adskillige afledte konsekvenser for mange kliniske specialer.”

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter