Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Arteriel blodprop i øjet kan være tegn på hjertekarsygdom

Et nyt, dansk studie skal skabe mere viden om sammenhænge mellem arterielle blodpropper i øjet og hjertekar-sygdomme.

De sidste ti år er der sket en hastig udvikling inden for behandlingen af øjensygdomme. Det er ikke længere normalt, at sygdom udløser blindhed. Én undtagelse er dog en arteriel blodprop i øjets nethinde, som kan resultere i alvorlige, irreversible synstab. Man kender kun ganske lidt til årsagerne bag en arteriel øjenblodprop, men registerstudier viser tydelige sammenhæng mellem blodpropper i øjet og hjertekarsygdomme. Blodpropperne i øjet er endda blevet defineret som analoge til slagtilfælde, men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvordan de to tilstande hænger sammen. Det vil et forskerteam ved Aalborg Universitetshospital nu se nærmere på.

Flere ubesvarede spørgsmål

Omkring 1300 danskere får en blodprop i øjet hvert år. Langt de fleste af dem – omkring 1000 – er veneblodpropper. 300 får en arterieblodprop og denne patientgruppe har man vanskeligt ved at behandle. Trombolyse virker eksempelvis ikke i øjenkammeret, og sygdommen fører derfor til blindhed eller nedsat syn. Man ved ikke præcis hvorfor behandlingen ikke virker – og i det hele taget er der flere ubesvarede spørgsmål, når man taler om arterielle blodpropper i øjet.

Studiet har til formål at belyse risikofaktorer for udvikling af øjenblodpropperne, men også hvilken rolle blodpropperne spiller i forhold til udvikling af efterfølgende slagtilfælde og komplikationer ved diabetes. Det fortæller professor ved Øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Henrik Vorum, som også leder studiet i samarbejde med Trombose-forskningscentret.

Blodprop i øjet kan være forvarsel om slagtilfælde

Projektet består af tre delstudier. I det første ses på risikofaktorer i hjertekarsystemet forbundet med udvikling af blodpropper i øjets nethinde, hvilket kan bidrage til en generel bredere indsigt i sygdomsudviklingen.

”Det ser ud til, at en arteriel blodprop i øjet i mange tilfælde kan være et forvarsel om risiko for andre blodpropper - en apopleksi eller en blodprop i hjertet. Derfor indlægger vi også folk akut med henblik på en fuld udredning, hvis de har en blodprop i øjet uanset om den er lille eller stor.”

De to efterfølgende delstudier fokuserer på sammenhængen mellem blodpropper i øjet og hjertekarsygdomme og på hvordan man bedst forebygger blodpropperne. Håbet er at kunne nedbringe dødeligheden forbundet med blodpropper i øjet.

Risikoscore som prædiktivt værktøj

I det andet delstudie vil forskerne forsøge at vurdere, om den allerede anbefalede risikoscore for apopleksi kan anvendes ved patienter med blodpropper i øjet, fortæller Henrik Vorum:

”Vi vil se på, om risikoscoren kan bruges som et prædiktivt arbejdsredskab i vurderingen af den enkelte patient og være med til at afgøre, hvorvidt patienten skal henvises til udredning for slagtilfælde. Vi ser eksempelvis på, om der er forkalkninger i halspulsårerne, på hypertension og på kolesteroltal,” forklarer Henrik Vorum. I det tredje delstudie vil forskerne undersøge, hvilken rolle blodpropper i øjet spiller i udviklingen af komplikationer som blindhed og svagtsynethed hos diabetespatienter.

Forhåbningen er, ifølge Henrik Vorum, først og fremmest, at resultaterne fra projektet kan bidrage til en bedre behandling af de patienter, der rammes af en arteriel blodprop i øjets nethinde. Det endelige mål for projektet er at medvirke til nedsættelsen af den generelle byrde af blodpropper i øjet, øjenblodproppernes implikationer for den enkelte patient såvel som for sundhedsvæsenet.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter