Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tyske forskere: Dårlig økonomi øger risiko for kardiovaskulære hændelser

Dårlig økonomi er forbundet med kardiovaskulære hændelser – og manglende sociale relationer med generel øget dødelighed. Det fastslår et hold tyske forskere i et populationsbaseret studie, hvor de har undersøgt forskellige aspekter af sammenhængen mellem økonomiske forhold og sociale relationer og kardiovaskulære hændelser og generel dødelighed.

Heinz Nixdorf Recall studiet, som har til formål bedre at kunne forudsige kardiovaskulære hændelser, blev præsenteret på dette års virtuelle EAN-kongres (Abstract EPR 2162). 4814 personer deltog i det populationsbaserede studie, som blev påbegyndt i 1990. Ingen af deltagerne havde tidligere kendt, kardiovaskulær sygdom (gennemsnitsalderen var 59,1 (7,7) år og 46,7 procent af deltagerne var mænd). Forskerne så i en periode på 13,4 år nærmere på sammenhængen mellem ​​selvrapporterede sociale relationer og økonomisk status og social integration. Baseline var dødelige og ikke-dødelige kardiovaskulære begivenheder og dødelighed af andre årsager. Opfølgningen blev vurderet i fem forskellige multivariable Cox-proportionalitetsrisici-regressionsmodeller: Minimalt justeret model (justering for alder, køn, social integration og social støtte); biologisk model (minimalt justeret + systolisk blodtryk, lav og høj lipoprotein, glyceret hæmoglobin, BMI, antihypertensiv, lipidsænkende og antidiabetisk medicin); model for sundhedsadfærd (minimalt justeret + alkoholforbrug, rygning, fysisk aktivitet); socioøkonomisk model (minimalt justeret + indkomst, uddannelse, beskæftigelse); depressions model (minimalt justeret + depression, antidepressiva, angstdæmpende midler).

Der opstod 339 hjertekar-hændelser og 530 dødsfald under opfølgningen. Mangel på økonomisk støtte var forbundet med en øget risiko for kardiovaskulær hændelse (minimalt justeret fareforhold = 1,30 (95 % konfidensinterval = 1,01-1,67)). Mangel på social integration (social isolering) var forbundet med øget dødelighed (minimalt justeret fareforhold = 1,47 (1,09-1,97)). Effektestimater faldt ikke i relevant omfang i nogen regressionsmodel.

Studiet viste således, at ringe økonomisk status var forbundet med en højere forekomst af kardiovaskulære hændelser - og dét at være socialt isoleret er forbundet med generelt øget dødelighed.

Næste skridt i forskningen bliver for forskerne at se nærmere på hvordan personer med mangelfulde sociale relationer vil kunne drage fordel af mere målrettede forebyggende indsatser.

Dansk opfindelse sikrer bedre iltbehandling af covid-19 patienter

Resultater fra et observationsstudie viser, at den dansk-opfundne iltmaskine O2matic gør arbejdet med covid-19 patienter en hel del lettere. Samtidigt viser det, at iltrobotten sikrer, patienterne i hovedparten af deres iltbehandling får præcis den mængde ilt, de har behov for. 

Sundhedsminister undviger spørgsmål om insulintilskud

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvad hans holdning er til Medicintilskudsnævnets forslag om at fjerne generelt tilskud til en lang række insulin-præparater. 

Tilskudsnævn håber, at færre tilskud til insulin vil presse priser

Medicinsk Tidsskrift har fået indsigt i en e-mail sendt fra Lægemiddelstyrelsen til Sundheds- og ældreministeriet, hvori det beskrives, at Medicintilskudsnævnet håber, at det stærkt kritiserede forslag om at fjerne tilskud til en lang række insulin-præparater vil resultere i et prisfald på præparaterne.

Overvældende interesse for sygehustilbud til patienter med svær overvægt

104 mennesker med BMI over 30 er netop nu henvist til Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) på Sydvestjysk Sygehus, der åbnede for henvisninger fra de praktiserende læger i slutningen af august. Initiativet er dimensioneret til at modtage 500 patienter om året, så det er mange henvisninger på meget kort tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter